Home

Wijd verspreid in Nederland en Vlaanderen zijn kleine Oases te vinden met inheemse flora en fauna. Tuinen, parken, ecologisch beheerd groen, in eigendom of in beheer van particulieren, gemeenten, verenigingen of stichtingen. Met doelstellingen op het gebied van natuur- of landschapsbeheer, natuurstudie en educatie tot sociale en maatschappelijke functies. Ondanks verschillende accenten heeft elke eigenaar/beheerder wel enig raakvlak met deze doelstellingen.

Om de bekendheid te vergroten van deze natuurrijke tuinen en parken is in 2019 nieuwe vereniging opgericht.

De SNTP ; Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken

De SNTP komt voort uit de Vakgroep Heemtuinbeheer van de Stichting OASE.

Ons doel is:

  •  Samenwerken
  •  elkaar inspireren en steunen
  •  kennis en ervaring uitwisselen

 om elkaar te versterken onder het motto

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” ( Willy Leufgen ,Marianne van Lier )


Voor wie?

Voor alle tuinen en parken, ter grootte van een ‘postzegel’ tot enkele hectares groot

  • Ben je betrokken bij een natuurrijke (heem) tuin of –park?
  • Particulier of (semi-) openbaar?
  • Bestaat de tuin overwegend uit inheemse, wilde planten?
  • Is de tuin tenminste een aantal keer per jaar toegankelijk voor publiek?
  • Heb je behoefte aan uitwisseling, kennis, vergroten van je bekendheid?

de SNTP is er voor jou!

Is je belangstelling gewekt opgeven voor onze mooie nieuwe organisatie kan via  secretaris@sntp.nl