20210324 Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is een MS Teamsvergadering . U beleefd de vergadering dus thuis vanaf uw eigen computer. Aanmelding is vereist. (Voor 15 mrt.)

Na aanmelding ontvangt u de bijbehorende stukken en een aanmeld link.