Categorieën

Heem-en natuurtuinen

Wij proberen deze lijst van openbare heem- en natuurtuinen in Nederland en Vlaanderen zo actueel en compleet mogelijk te houden. Maar hiervoor hebben wij ook uw hulp nodig: geef ons onjuistheden, veranderingen of nieuwe, ons nog onbekende locaties s.v.p. door. Wij zullen dan z.s.m. voor verbeteringen, aanpassingen en aanvulling zorgen!

Natuur aan huis

Nergens liggen zoveel mogelijkheden voor natuurrijk groen onder handbereik als rondom je woonhuis, tweede woonhuis, woonboot, tijdelijk woonverblijf op recreatieterreinen, op volkstuincomplexen en zo meer.
En gelukkig groeit het aantal mensen in Nederland en Vlaanderen dat beseft dat je op je eigen terrein met een beetje durf en fantasie je dromen van een stukje ’eigen’ natuur op de meest creatieve, onafhankelijke manier kunt realiseren. Zomaar, voor je huisdeur of achter het huis een tuin waar je kunt genieten van al het andere leven om je heen. En ach, ooit zullen de buren ook wel willen weten hoe je het spel met de natuur zo leuk mogelijk kunt spelen…
 
Het spreekt haast vanzelf bij particuliere tuinen: honden zijn in de regel niet toegestaan, bezichtiging is mogelijk, maar meestal alleen na telefonische afspraak of op open tuindagen. 

Als u met uw tuin opgenomen zou willen worden in de lijst van natuurrijke particuliere tuinen ‘aan huis’, neem dan contact op met de SNTP secretaris@sntp.nl

Buurtnatuurtuinen

Buurtinitiatieven: gemeenschappelijk ontwikkelde en beheerde natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen.
Veel meer buitenruimte in oude stadsbuurten en nieuwbouwwijken zou kunnen dienen als natuurvriendelijk ingerichte, gezamenlijk beheerde speel-, ontmoetings- en natuurbelevingsplekken voor bewoners van alle leeftijdsgroepen.
Een aantal goede voorbeelden in het land willen we graag in deze rubriek voorstellen. Het gros van deze tuinen bevindt zich op semi-openbare binnenterreinen, in eerste instantie dus bedoeld voor de omwonenden (velen sluiten ’s avonds het hek). Voor de zekerheid kunt u zich beter van tevoren voor bezoek aanmelden. Zeker voor groepsrondleidingen.

Wilde plantenkwekerijen met voorbeeldtuin(en)

Een speciale categorie vormen in deze rubriek de wilde planten kwekerijen in Nederland en Vlaanderen. In de regel beschikken zij niet alleen over een rijk assortiment aan planten voor de verkoop etc. maar ook over voorbeeldtuinen op het erf.