Arboretum – Heempark

Korftlaan, 6
2616 LJ Delft
Zuid-Holland
lc.doorn@casema.nl
Website: http://www.arboretum-heempark-delft.nl

Contactpersoon:
L. van Doorn, 015-2561141. De Papaver, 015-2197977, papaver@delft.nl

Openingstijden:

Het heempark is geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt aan de oostrand van Delft, deel uitmakend van het recreatiegebied De Delftse Hout (75 ha), niet ver van de A13.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Delft, buslijn 64, halte kinderboerderij Korftlaan.

Fietsverhuur: NS-station Delft, 015-2143033.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Arboretum – Heempark

 

Het park is aangelegd in de winter 1966-’67 en bestaat uit twee delen: een arboretum en een heempark. Het bijna 4 ha grote park werd ontworpen door de gemeentelijke plantsoenendienst, afdeling Stedelijk Groen.

In het heempark (1,5 ha) is een beekje gegraven met steile en vlakke oevergedeelten en zijn grotere waterpartijen met oevergebieden aangelegd. Hier groeien o.a. riet- en gevlekte orchis. Aan een deel van de waterpartij grenst een flinke veenplaat (80 cm dik). Deze veenplaat wordt twee maal per jaar gemaaid (half juli en half oktober) en het maaisel wordt afgevoerd. Hier groeien opvallend veel ratelaars en kale jonkers.

Ook werden nog een graanakker met akkerbegeleidende flora, bermen, bloemrijke weiden, een muur en inheemse bosstroken en –randen aangelegd.

Een deel van het bosgebied wordt extra bekalkt voor de kalkminnende bosflora, in een ander deel bevordert men door een natuurlijker bosbeheer de groei van o.a. paddestoelen op dood hout. Nog weer een ander bosgedeelte is gereserveerd voor stinzenplanten.

Tevens bevinden zich in het park een mergelgebied, een muur met typische muurvegetatie en een varenmuur.

In het arboretum zijn voornamelijk loofbomen aangeplant. Uiteraard wordt hier getracht, zoveel mogelijk soorten bomen, struiken en heesters in stand te houden, waaronder ook veel exoten en cultivars, zoals moerascypres, levensboom, dwergcypressen, kweeperen, veel prunussoorten en aralia’s. Medewerkers van de gemeente Delft onderhouden het grote terrein in samenwerking met vrijwilligers van natuurorganisaties.

In het vlak naast het heempark gelegen kleine-beestjesparadijs kunnen kinderen op zoek gaan naar insecten en andere kleine diertjes: in het insectenblok, de hommelkast, het vogelbad, de bijenkroeg, het egelhuis, onder dakpannen en tussen stammetjes en stronken.

Tegenover de ingang van het heempark-arboretum ligt nog een sfeervolle kruidentuin.

Vlakbij ‘De Papaver’ zijn kindertuinen aangelegd. Aan de andere kant van de Korftlaan bevindt zich een kinderboerderij.

Faciliteiten

Een maal per 14 dagen is er een rondleiding door het park. Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk. Direct naast het heempark ligt het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie ‘De Papaver’. Hier kunt u een informatiegidsje (natuurwandeling) verkrijgen met plattegrond en routebeschrijving en een folder van ‘De Papaver’. In de bibliotheek liggen boeken en tijdschriften ter inzage en men kan er terecht voor informatie over de activiteiten van Delftse natuur- en milieugroeperingen. Het centrum beschikt over een groot leslokaal. Het ruime aanbod aan lesmateriaal en leskisten staat, buiten het onderwijs, ook ter beschikking aan wijk- en buurtcentra.

Tijdelijke tentoonstellingen en veel natuur- en milieueducatieve activiteiten, waaronder workshops op tuingebied en speurtochten voor kinderen worden eveneens in en vanuit ‘De Papaver’ georganiseerd. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9-16 uur en zondag 14-16.30 uur.