Commelinhof

lid

Lid

Vechtensteinlaan,
Maarssen
Utrecht
commelinhof@ivnvechtplassen.nl
Website: http://www.ivnvechtplassen.nl

Contactpersoon:
Voor meer informatie kunt u terecht bij: minke.schroder@ziggo.nl. Zij is de contactpersoon voor de werkgroep Commelinhof.

Openingstijden:

Elke zondag van 17 februari tot 12 mei van 13.30 – 16.30 uur is de tuin in 2019 opengesteld voor het publiek. Op deze middagen zijn er altijd 2 personen aanwezig om het publiek te ontvangen.

Buiten de openingstijden is de tuin op verzoek geopend. Ook dan zijn er personen aanwezig om de groep te begeleiden.

Ligging en bereikbaarheid:

De Commelinhof vindt u in de westelijke hoek van het park Vechtenstein in Maarssen-dorp. U loopt het park in bij de ingang aan de Van Lingelaan. U volgt dan een paar honderd meter de laan van oude suikeresdoorns tot u aan de rechterzijde de ingang van de Commelinhof ziet.

Uw fiets kunt u bij de ingang van het park stallen.

Komt u met de auto, parkeer dan op de parkeerplaats bij de Vechtensteinlaan (programmeer uw navigatieapparaat op Vechtensteinlaan 1). Vanaf de parkeerplaats loopt u 50 meter naar de eerder genoemde parkingang.

De stadsbus lijn 5, Utrecht CS, brengt u tot 150 meter vanaf de genoemde parkingang. U moet dan uitstappen bij halte Maarsseveensevaart en in zuidelijk richting lopen.

Toegang

De toegang is gratis evenals de rondleiding door, of de informatie van de vrijwilligers. Zij proberen de kosten te dekken door de verkoop van opgepotte stinzenplanten voor uw tuin. Een vrijwillige bijdrage aan het beheerbudget is uiteraard welkom. Daarvoor staat een bus in het tuinhuisje.

Commelinhof

De Commelinhof is een stinzenplantentuin in het park Vechtenstein in Maarssen en bestaat sinds 1992. In het vroege voorjaar, de bloeitijd van de meeste stinzenplanten is de tuin te bezoeken, tijdens de openingsuren of op afspraak. Naast heel veel soorten stinzenplanten vindt u in de tuin ook een groot aantal inheemse bos- en schaduwplanten, waarvan sommigen zeer zeldzaam. De tuin is zo natuurlijk mogelijk aangelegd in een deel van een bestaand parkbos en is uw bezoek meer dan waard.Het beheer van de tuin is sinds 1992 in handen van de vrijwilligers van de Werkgroep Milieu Maarssen. Wies Dekkers, Cees Dekkers en vooral Jan en Joke Wolters, waren de drijvende krachten voor wat betreft het beheer van de hof en het rondleiden van bezoekers. Jan Wolters heeft veel deskundigheid opgebouwd over natuur in het algemeen en het stinzenmilieu in het bijzonder. Door zijn gedegen onderzoek en publicaties is veel bekend geworden over waardevolle natuur in en om Maarssen. Die verworven kennis is bepalend geweest voor het behoud van ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle terreinen in de 2e helft van de vorige eeuw. Zonder Jan en ‘zijn’ werkgroep had Vechtenstein wellicht niet meer (in zijn volle omvang en kwaliteit) bestaan. Eind 2010 is het beheer overgedragen aan de natuurgidsen van IVN Vecht & plassengebied

Faciliteiten

Een stenen tuinhuisje wordt gebruikt door de tuinbeheerders als onderkomen en infocentrum.

De tuin is uitgebreid in 2018. Hierdoor zijn er nieuwe paden gemaakt waardoor de tuin beter bereikbaar werd voor mindervalide mensen