Cultuur-Historische Plantentuin Charlois

Brammertstraat, 10
3084 RV Rotterdam
Zuid-Holland
ed.visser@natuurstad.nl
Website: http://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/cultuur-historische-plantentuin-charlois/

Contactpersoon:
010-4280080

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 16.30 uur,

Elke tweede en vierde zondag van de maand: 12.00 – 16.30 uur

Ligging en bereikbaarheid:

De Cultuur Historische Plantentuin ligt in de Rotterdamse wijk Charlois (R’dam Zuid) en grenst aan de kinderboerderij ‘De Molenwei’.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Rotterdam CS, naar metrostation Maashaven, tramlijn 2, eindhalte Boergoense Vliet, 100 m lopen.

Fietsverhuur: NS-station Rotterdam CS, 010-4126220.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Cultuur-Historische Plantentuin Charlois

De 0,8 ha grote tuin werd in de jaren 1977-’78 door de toenmalige Dienst Sport en Recreatie Rotterdam aangelegd op het terrein van een voormalige tramremise.

Het doel was op een zo natuurlijk en aantrekkelijk mogelijke wijze te laten zien welke flora van oorsprong in Rotterdam en omgeving voorkomt. Het landschap in en rond Rotterdam is reeds heel lang volledig door de mens bepaald: het is een cultuurlandschap. Dit gegeven vinden we terug in de naam van de tuin: Cultuur Historische plantentuin.

In de tuin werden de voorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van de volgende landschapselementen: verlandingen, rivierdijk (basaltblokken), dijkjes, diverse graslandjes, bermen, akkers, loofbos en een griend. Dit griend heeft kunstmatige getijden en levert wilgentenen om er beschoeiingen en eendenkooien van te maken.

Boven het water is een grote vlonder geplaatst, waardoor de bezoekers van dichtbij kunnen kennismaken met alles wat daar leeft en groeit.

Jaren later kwamen er nog een muur, een waterput en een blauwgraslandje bij. Maar niet alleen de flora kreeg nieuwe kansen: een overvloed aan insecten trok veel andere dieren aan, zoals spinnen, vogels, padden, kikkers en salamanders. Naast meer algemene vogelsoorten zijn nu ook weer uilen, putters, staartmezen torenvalken en zelfs de ijsvogel in Rotterdam-Zuid gesignaleerd.

Het beheer wordt verricht door de Dienst Recreatie Rotterdam. Het strakke maaibeheer is gebaseerd op ‘signaalplanten’. Signaalplanten zijn voor een landschapstype specifieke plantensoorten, die door hun bloei aangeven wanneer een bepaald grasland gemaaid moet worden. Door dit maaibeheer neemt het aantal soorten toe.

Vanuit het aangrenzende centrum voor natuur- en milieu-educatie worden lessen voor het basisonderwijs in de tuin georganiseerd. Een aantal docenten van middelbare scholen uit de omgeving gebruikt de tuin bij hun biologielessen.

Maar na ruim 35 jaar ging een deel van de heemtuin op de schop. Een derde van de wilde plantentuin werd omgezet in schooltuinen. Juist op het terrein, waar dankzij tientallen jaren consequent beheer in juni honderden orchideeën bloeiden, werden schooltuinen aangelegd…

 

Faciliteiten

geen