Cultuur-Historische Plantentuin Charlois

Brammertstraat, 10
3084 RV Rotterdam
Zuid-Holland
etmolenwei@natuurstad.nl
Website: https://www.natuurstad.nl/cultuurhistorische-plantentuin

img_0084-2

Contactpersoon:
010-4280080

Openingstijden:

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 16.30 uur,

In de oneven weken op zondag geopend van: 12.00 – 16.30 uur

Ligging en bereikbaarheid:

Een beetje verscholen in een uithoek van het Zuiderpark van Rotterdam ligt de prachtige Cultuur Historische Plantentuin Charlois. U kunt de tuin vinden tussen het eindpunt van tramlijn 2 aan de Boergoense Vliet (sporthal de Wielewaal) en de kinderboerderij de Molenwei.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Rotterdam CS, naar metrostation Maashaven, tramlijn 2, eindhalte Boergoense Vliet, 100 m lopen.

Fietsverhuur: NS-station Rotterdam CS, 010-4126220.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Cultuur-Historische Plantentuin Charlois

De 0,8 ha grote tuin werd in de jaren 1977-’78 door de toenmalige Dienst Sport en Recreatie Rotterdam aangelegd op het terrein van een voormalige tramremise.

Het doel was op een zo natuurlijk en aantrekkelijk mogelijke wijze te laten zien welke flora van oorsprong in Rotterdam en omgeving voorkomt. Het landschap in en rond Rotterdam is reeds heel lang volledig door de mens bepaald: het is een cultuurlandschap. Dit gegeven vinden we terug in de naam van de tuin: Cultuur Historische Plantentuin Charlois.

In de tuin werden de voorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van de volgende landschapselementen: verlandingen, rivierdijk (basaltblokken), dijkjes, diverse graslandjes, bermen, akkers, loofbos en een griend. Dit griend heeft kunstmatige getijden en levert wilgentenen om er beschoeiingen en eendenkooien van te maken.

Boven het water is een grote vlonder geplaatst, waardoor de bezoekers van dichtbij kunnen kennismaken met alles wat daar leeft en groeit.

Jaren later kwamen er nog een muur, een waterput en een blauwgraslandje bij. Maar niet alleen de flora kreeg nieuwe kansen: een overvloed aan insecten trok veel andere dieren aan, zoals spinnen, vogels, padden, kikkers en salamanders. Naast meer algemene vogelsoorten zijn nu ook weer uilen, putters, staartmezen, torenvalken en zelfs de ijsvogel in Rotterdam-Zuid gesignaleerd.

Het beheer wordt verricht door Stichting Natuurstad. Het strakke maaibeheer is gebaseerd op ‘signaalplanten’. Signaalplanten zijn voor een landschapstype specifieke plantensoorten, die door hun bloei aangeven wanneer een bepaald grasland gemaaid moet worden. Door dit maaibeheer neemt het aantal soorten toe.

Een deel van de Cultuur Historische Plantentuin Charlois wordt gebruikt voor het geven van schooltuin/natuur-lessen aan de het basisonderwijs. De kinderen onderhouden een gemeenschappelijke schooltuin. Zo leren honderden kinderen uit de wijk Charlois jaarlijks dat paprika’s niet uit een plastic zak komen en dat aardappelen niet aan een boom groeien.
Een aantal docenten van middelbare scholen uit de omgeving gebruikt de tuin bij hun biologielessen.

De altijd in ontwikkeling zijnde Cultuur Historische Plantentuin Charlois is een ontdektuin. Op de tuin staan diverse activiteiten klaar voor bezoekers van jong tot oud. Een kleine beestjeshoek, insectenhotels, pannenorgel, waterdiertjes speuren en nog veel meer activiteiten zorgen er voor dat u zich een aantal uur kunt vermaken op deze prachtige tuin.

Een bezoek aan de Cultuur Historische Plantetuin Charlois is uitstekend te combineren met de daarnaast gelegen Kinderderboerderij De Molenwei.

Meer info:

Website: www.natuurstad.nl/cultuurhistorische-plantentuin

Facebook: www.facebook.vom/cultuurhistorischeplantentuin

Instagram: etmolenwei

Faciliteiten

geen