De Heimanshof

lid

Lid

Wieger Bruinlaan , 3
2132 AW Hoofddorp
Noord-Holland
secretaris@deheimanshof.nl
Website: http://www.deheimanshof.nl

Contactpersoon:
Monique Hofstede, secretariaat secretaris@deheimanshof.nl 06 25400667

Openingstijden:

De tuin (waaron­der de Stru­in­tuin) is geopend:

  • op werkda­gen van 8.30 — 17.00 uur (hek nr. 1)
  • De 3e zater­dag van de maand van 13.00 — 16.00 uur
  • Als er een lez­ing is van 14.00 — 17.00 uur
  • Tij­dens de fes­ti­val­week­enden van 13.00 — 17.00 uur.
  • Van 15 april tot 1 okt is de tuin ook de week­end– mid­da­gen open.

Spe­ciale openingstijden

Bek­ijk de agenda voor andere activiteiten waar­voor we de tuin openen.

Ligging en bereikbaarheid:

De Heimanshof ligt in het noordoosten van Hoofddorp. Openbaar vervoer: vanaf NS-station Hoofddorp, buslijn 79, halte Arnolduspark. Buslijn 140, Utrecht-Haarlem, halte Hoofdweg/Beursplein, 10 minuten lopen langs de Hoofdvaart richting Badhoevedorp, rechtsaf Wieger Bruinlaan.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

De Heimanshof

Rond 1975 werd in Hoofddorp, op inititatief van Ton Engelman, in de traditie van Heimans en Thijsse een instructieve tuin aangelegd van 1 ha groot, waar men planten en dieren in hun natuurlijke omgeving wilde laten zien. De tuin werd vernoemd naar E. Heimans, de Amsterdamse onderwijzer en natuurliefhebber, die samen met zijn vriend Jac. P. Thijsse velen in de 20ste eeuw geïnspireerd heeft. Ton Engelman heeft de tuin 25 jaar lang vorm gegeven.
Het hart van de heemtuin wordt gevormd door de veenplas met veel soorten water- en oeverplanten: kattestaart, galigaan, waterdrieblad, krabbescheer en kikkerbeet. Het poeltje, dat aan deze veenplas grenst, met dotterbloem, grote boterbloem en hennegras, wordt evenals de graslandjes eenmaal per jaar gemaaid met de zeis.

De bloemrijke graslandjes liggen op diverse grondsoorten, van verschillende vochtigheid, zodat veel graslandsoorten een kans krijgen.
Ter ere van E. Heimans, die graag in Limburg verbleef, werd een heuvelrug met een kalkrijke bodem aangelegd, met een begroeiing van o.a. wilde marjolein, sikkelklaver, kroonkruid, gevinde kortsteel en duifkruid.

Een stukje slangenmuur, zoals die vroeger op oude buitenplaatsen voorkwamen, biedt onderkomen aan planten als plat beemdgras, stengelomvattend havikskruid en klein glaskruid.
Veel plaats is ingeruimd voor akkertjes met oude en vaak in onbruik geraakte cultuurgewassen als meekrap, huttentut, boekweit, eenkoorn, emer en spelt, met de bijbehorende akkerbegeleidende flora met klaproos, bolletjesraket, akkerboterbloem, dreps en akkerdravik.
Het open middenterrein wordt omsloten door een bosrand met o.a. stinzenplanten. Dode takken en stammen blijven liggen om paddestoelen en insecten een levenskans te bieden.
Op het duin en in het binnenduinbos (met kardinaalsmutsstruweel) groeien droogteminnende soorten als driedistel, zwenkdravik, duindoorn en zeepkruid.

Bij de kas, waar in kweekbakken kwetsbare soorten worden gekweekt, is een modeltuintje op stadstuinformaat, met alle landschapselementen die ook in de grote tuin te vinden zijn.
Al met al groeien er in de tuin zo’n 800 soorten wilde planten, waarvan zo’n honderd grassoorten en twintig zeggesoorten. De Heimanshof is nadrukkelijk een ‘gemeenschap van planten én dieren’.

De tuin wordt beheerd door de vereniging ‘Vriendenkring van de Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan’ Regelmatig worden nieuwe elementen en biotopen aan de tuin toegevoegd zoalseen stukje rivierduin, een natte pioniervegetatie en een stromende beek met waterval door een Achterhoeks en Limburgs beekbiotoop, . een natuurspeelplaats, een bijenleslokaal en een zandpioniershoek met grote aantallen roggelelies. In 2007 werd een jeugdnatuurclub voor ouders met kinderen opgestart, die wekelijks tuiniert en elke maand een inspirerend natuurprogramma aanbiedt. Schooltuinen, een kruidentuin en kassen onder de naam ‘De Geheime Tuin’, maken eveneens deel uit van de Heimanshof.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn mogelijk op aanvraag beheer@deheimanshof.nl

De Heimanshof heeft een verenigingsgebouw  ‘De Kijkdoos’. In het gebouw zijn gedurende de openingsuren boeken en tijdschriften ter inzage. Koffie en thee zijn dan ook verkrijgbaar.

Door het jaar heen organiseert De Heimanshof diverse activiteiten zoals lezingen, workshops, rondleidingen en themadagen. Een actueel overzicht vindt u op de site www.deheimanshof.nl. Daar is ook de jaarfolder te downloaden.

In de tuin en in De Kijkdoos is rekening gehouden met rolstoelgebruikers, een invalidentoilet is aanwezig.