De Noordelijke Oeverlanden

lid

Lid

Anton Schleperspad, 1
1066 BT Amsterdam
Noord-Holland
bestuur@oeverlanden.nl
Website: http://www.oeverlanden.nl

oeverlanden-7

Contactpersoon:
Hans Bootsma hansbotix@hotmail.com

Openingstijden:

Op onregelmatige tijden staat het hek open en is soms iemand aanwezig om bezoekers te woord te staan.

Ligging en bereikbaarheid:

Aan de Zuidwestkant van Amsterdam, aan de Nieuwe Meer tegenover het Amsterdamse Bos.

Op de fiets: vanuit de stad aan het einde van het Vondelpark langs de Schinkelkade rijden tot voorbij de Schinkelsluizen. Openbaar Vervoer: Tram 2 vanaf Amsterdam CS, uitstappen halte Slotervaartziekenhuis en bus 197, vanaf Busstation Elandsgracht richting Schiphol, uitstappen halte Anderlechtlaan.

Toegang

Het gebied de Noordelijke Oeverlanden is altijd vrij toegankelijk

De Noordelijke Oeverlanden

De Noordelijke Oeverlanden is een voorbeeld van een stukje onbedoeld nieuwe natuur. Een aanvankelijk vergeten plek, dat na de vergroting van de Nieuwe Meer voor de zandwinning in de jaren vijftig en de aanleg van de A10/A4, aan haar lot werd overgelaten.

De natuur nam bezit van de geïsoleerd liggende plek, 50 hectare langs de ongeveer drie kilometer lange oever.
Door het menselijk gerommel op het oude veenweidegebied, waarvan de bemaling werd gestopt, ontstond een afwisselend landschap met een dito begroeiing. Het beheer is erop gericht de verdeling tussen bos, waar hier en daar echte successie plaatsvindt, ruigten, struweel, bosranden en (schrale) graslandjes min of meer te behouden.

In het gebied groeien zo’n dikke vijfhonderd plantensoorten, deels spontaan, deels geholpen door inzaaiprojecten bij de aanleg van een recreatiezone in het westelijk deel, en waarschijnlijk hebben in de loop der tijden verschillende betrokkenen wel eens een handje zaad laten vallen, maar vrijwel alles handhaaft zich mede dankzij het beheer.

Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door een vrijwilligersbeheerploeg van de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West.
Rond het NME-centrum, op een klein afsluitbaar terreintje aan het meer, bevinden zich een speelgedeelte met een vuurplaats en een aantal ecologische demonstratieprojecten als een vleermuistunnel, een bijenstal en een aantal heembegroeiingen, die zo langzamerhand op organische wijze tot een tuin zijn uitgegroeid met best wel veel soorten.

Te zien zijn een flinke vijver, een schaduwtuin, bloemrijkgrasland, kalkgrasland, puinbegroeingen en verschillende muurtjes.
De Vereniging „De Oeverlanden Blijven!“ is voortgekomen uit de actiegroep die het gebied in de jaren tachtig voor bebouwing heeft behoed. Hierbij heeft vooral Henk Gerritsen een centrale en doorslaggevende rol gespeeld; hij was via zijn vriend Anton Schlepers op het gebied attent gemaakt. Henk vertelde eens bij een interview dat zijn ervaringen in de Oeverlanden een belangrijke invloed hebben gehad op z’n latere tuinwerk.

Het doorgaande fietspad heet het Anton Schleperspad; pogingen om een ander fietspad dat in het gebied ligt in Henk Gerritsenpad om te dopen, zijn tot nog toe op bureaucratie gestuit, maar dat hopen we nog altijd te veranderen.
Al eerder had ook ondermeer Jac P.Thijsse zich sterk gemaakt voor behoud van het toen zeer bloemrijke veenweidegebied, desnoods met hier en daar bosaanplant als het uitzicht op Sloten maar behouden zou blijven. Dat is allemaal niet gebeurd: aan de overkant is het Amsterdamse Bos ontstaan, en Sloten is echt niet meer zichtbaar door bos en snelwegen. Maar groen is het wel gebleven, en dat is mede te danken aan mensen die zich al in de jaren twintig en dertig hier sterk voor maakten.
Het NME-centrum is niet elke dag open, maar in de regel op dinsdag en woensdag van 10 tot 16 uur, als de beheerploeg er is; meestal is er wel iemand om bezoekers te woord te staan, al gebeurt het wel een enkele keer dat iedereen in het veld is. Daarentegen staat het hek ook wel eens op andere dagen open, en dan is er vaak iemand om bezoekers te ontvangen, zeker met excursies.

Faciliteiten

Activiteiten van de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”:

  • Lessen aan schoolklassen  (verzorgd door de Stichting Veldstudie met ondersteuning van de vereniging);
  • De Biobende: Natuurclub voor kinderen van 6 tot 13 jaar;
  • Ongeveer 12 excursies per jaar (excursies op aanvraag mogelijk);
  • Rond De Waterkant: vleermuistunnel, kleine heemtuin en bijenstal;
  • Uitgave verenigingsblad, tweemaal per jaar, plus kalender met activiteitenprogramma.

Beheervrijwilligerswerk vindt plaats op dinsdag en woensdag.

Het NME-centrum De Waterkant is doorgaans open op de beheervrijwilligersdagen dinsdag en woensdag, en tijdens excursies of bijzondere dagen.