De Wereld van KINA, voorheen: Hortus Michel Thiery

Berouw, 55
B 9000 Gent
België
kinatuin@gent.be
Website: http://www.dewereldvankina.be

Contactpersoon:
mevr. M. Coppens, Educatieve Dienst, 0032-(0)9-2250542

Openingstijden:

Dagelijks van 9-17 uur, zondag en wettelijke feestdagen 14.00 – 17.30 uur. Gesloten op 25 en 26 december, 1 en 2 januari.

Ligging en bereikbaarheid:

De tuin ligt ten noorden van de Gentse binnenstad. Het Berouw vindt u tussen de Blaisantvest en de Tolhuislaan. Openbaar vervoer: vanaf NMBS-station Gent-Sint Pieters, tramlijn 40, halte AZ. St.Lucas, of van de Heuvelpoort met buslijn 5 en 50, halte Tolhuislaan.

Toegang

Inwoners van Groot-Gent en kinderen t/m 12 jaar gratis. Overige: volw. 2,50 euro, jongeren van 12-25 j. en senioren 1,25 euro.

Honden zijn niet toegestaan.

De Wereld van KINA, voorheen: Hortus Michel Thiery

Michel Thiery, destijds onderwijzer aan de Stedelijke School in de Geitstraat te Gent, kreeg in 1923 van het toenmalige stadsbestuur de opdracht om een populair-wetenschappelijk museum en een schooltuin in de dichtbevolkte stadsbuurt van het Tolhuis tot stand te brengen. Enige praktische ervaring had hij al opgedaan, toen hij in 1910 bij een volksschool een kleine heemtuin aanlegde. Ook zijn klaslokaal fungeerde in die tijd al als een soort natuurhistorisch museum. De opening van het Schoolmuseum vond reeds in 1924 plaats en met de aanleg van de ca. 0,6 ha grote tuin werd in hetzelfde jaar begonnen. De tuin, ontworpen door Michel Thiery, werd ingericht volgens ecologische inzichten, waarbij men zoveel mogelijk biotopen op een didactisch verantwoorde manier wilde creëren. De volgende tuinelementen werden tenslotte gerealiseerd: bos, weide, water- en moerasvegetatie, kalk-, leem-, polder- en zandstreek met duinen en zilte grond, schalie- , mergel- en jurastreek. Als meer cultuurlijke elementen werden akker, boomgaard, moestuin, rotstuin, kruidentuin en snijbloemenperken ingericht. Schoolnatuurtuin en Schoolmuseum waren destijds uniek in hun soort in de Lage Landen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog geraakte de tuin stilaan in verval. Het museum werd naar een andere plek overgebracht en de unieke tuin dreigde verloren te gaan. Begin jaren 1980 wist een actieve beheerscommissie het vervalproces te keren. Het geheel werd tot beschermd stadsgezicht verklaard en vanaf 1982 begon men met de renovatie van de schoolnatuurtuin en de museumzalen. In de hortus vinden we nu een aantal perken die opgedeeld kunnen worden in twee groepen: de biotopen en de thematische perken. In de biotopen staan planten die tot de Belgisch inheemse flora behoren zoals de heide, kalkgrasland, de vijver en het moerasgedeelte, de wegberm, muurvegetatie, bos, duinen en Ardennen. In de thematische perken staan planten die bepaalde kenmerken gemeen hebben, zoals geneeskrachtige kruiden, bloemplanten, snijbloemen, verfplanten, rozen, droogbloemen, boomgaard, akker en moestuin. Een serre fungeert weer als (sub)tropische plantenkas en een bijenstal maakt ook weer deel uit van het terrein. De zeer arbeidsintensieve tuin wordt door betaalde medewerkers (sectie Onderwijs) beheerd.

Faciliteiten

Faciliteiten voor bezoekers: Groepsrondleidingen zijn na afspraak mogelijk van 9-12 uur en van 14-17 uur. Het natuureducatieve aspect speelt in dit Gentse project een zeker even grote rol als het tuinbeheer en –behoud. De Educatieve Dienst beschikt over concreet materiaal voor seizoensgebonden wandelingen, biotoopstudie en andere natuureducatieve thema’s. Hierbij wordt natuurlijk aangesloten bij een bijna 90-jarige traditie, ingeleid door de al eerder genoemde Michel Thiery, een natuurvorser en schoolnatuurtuinpionier van groot belang. In het museum is dan ook een kleine ruimte ter ere van hem ingericht en kunt u een fraai geïllustreerd boek van Jan Desmet De Natuur als Assepoester, leven en werk van M. Thiery kopen. Het project beschikt over de ongekende weelde van veel lichte en ruime tentoonstellingszalen. Naast educatieve ruimte wil men ook graag ontmoetingsplaats zijn voor alle natuurverenigingen in de regio.