Dorpsrandpark

Hoofdstraat ,
Tjuchum
Groningen

Website: https://www.tjuchem.net/omgeving/natuur-in-en-rond-tjuchem/

Contactpersoon:

Openingstijden:

van zonsopgang tot zonsondergang

Ligging en bereikbaarheid:

Nabij tennisbaan, ijsbaan en dorpscentrum

Toegang

Gratis

Dorpsrandpark

‘ t Kooilaand is een voormalig ruilverkavelingsbos dat in 2011/2012 omgevormd is tot een dorpsrandpark.
Uitgangspunten daarbij waren een goede ontsluiting, een natuurlijke speelplaats voor kinderen en eventuele begrazing.
Omdat het park ook een speelfunctie moest krijgen voor de kinderen, hebben de leerlingen van onze toenmalige OBS Lutje Til allerlei ideeën mogen aandragen,
die Heilien Tonckens van Landschapsbeheer Groningen in het uiteindelijke ontwerp heeft verwerkt.
Dankzij de financiële steun van vele instanties en bedrijven is er uiteindelijk een prachtig park gerealiseerd.
Een bijzondere steun werd verkregen vanuit het landelijke project “Modder aan je Broek” waarbij Tjuchem een van de zes projecten is.

De realisatie

Eind 2011 is gestart met de realisatie. Er werden bomen omgezaagd, grond afgegraven en elders weer opgeworpen (onder andere een vijf meter hoge sleeheuvel) en het park begon langzaam vorm te krijgen.
Er werden verschillende klusdagen georganiseerd, waarbij dorpsbewoners de handen uit de mouwen staken om onder meer het ooievaarsnest en de torenvalkenbak te plaatsen, gaas te spannen,
houtrillen te maken en de vleermuizenkelder te bouwen.
Van heinde en ver werden grote en kleine veldkeien aangevoerd, die onder meer als stapstenen dienen in de waterpartij en rond de vuurplaats werden gelegd.
Verder werden er vier robuuste banken geplaatst, gesponsord door de bedrijven Bouwservice Oolders en Garage Olthof en door de IJsclub Tjuchem en de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen.
Een prachtig infopaneel werd bij de ingang van het park nabij de tennisbaan geplaatst.
Naast bomen omzagen of ringen (het inzagen van de bast, zodat de boom langzaam afsterft), zijn er ook nieuwe heesters geplant, waaronder mei- en sleedoorn en hazelaar.
Verder zijn er op verschillende plekken kruidenmengsels ingezaaid met inheemse plantensoorten als margriet, koninginnekruid en boerenwormkruid.

Faciliteiten

Zie beschrijving tuin