Dr. Jac. P. Thijssepark

Prins Bernhardlaan, 8
1182 BE Amstelveen
Noord-Holland
w.busse@amstelveen.nl
Website: http://www.thijssepark.nl

Contactpersoon:
Walter Busse, 06-10004100 of: Rinus Hofs, adviseur Flora en Fauna, m.r.hofs@amstelveen.nl

Openingstijden:

Het park is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

Het Dr. Jac.P. Thijssepark is gelegen tussen de Amsterdamseweg en de Hoornsloot/Landscheidingsvaart, ten zuiden van het paardensportcentrum in het Amsterdamse Bos. Eén ingang bevindt zich naast Prins Bernardlaan 8, andere ingangen bevinden zich op de Prinses Irenelaan, de Prinses Marijkelaan en de Amsterdamseweg.

Openbaar vervoer: NS-station Amsterdam Amstel, bus 66, halte Amstelveen-Bernhardlaan of NS-station Amsterdam CS, bus 170 of 172, halte Amstelveen-Graaf Florislaan, dan nog 5 min. lopen naar Bernhardlaan. Ook kan men sneltram 51 naar Amstelveen nemen, verschillende haltes Beneluxbaan. Fietsverhuur: NS-station Amsterdam-Amstel, 020-6923584.

 

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Dr. Jac. P. Thijssepark

In 1942-’44 werd het eerste, meest noordelijke deel van het Dr. Jac.P. Thijssepark aangelegd. Het middengedeelte volgde korte tijd later (1949-1950), terwijl het zuidelijkste deel dateert uit 1972.

Het park, 5,3 ha groot, werd ontworpen door dhr. C. P. Broerse. De uitgangssituatie bestond uit natte weilanden van slechte kwaliteit. Aanvankelijk werd door plaatselijke ophogingen en afgravingen reliëf aangebracht t.o.v. de grondwaterspiegel. Later maakte men specifieke milieus door omkering van het bodemprofiel. Er werden kleine open ruimten gecreëerd, omgeven door gesloten plantengroepen. Elke open ruimte kreeg een eigen karakter.

De oeverlijnen van de vijvers slingeren ongedwongen zowel door de gesloten als de open ruimten. De paden, die namen hebben als Kamperfoeliepad en Mosdal lopen in vloeiende lijnen door de beplanting.

Bij de aanplant is rekening gehouden met de eisen, die de verschillende soorten aan hun omgeving stellen (licht/schaduw, nat/droog e.d.). Het beheer is er op gericht de contrasten tussen licht en donker en tussen open en gesloten niet te laten vervagen of verdwijnen. Ook wordt er zorgvuldig voor gewaakt dat bepaalde soorten niet door ongewenste concurrentie worden verdrongen (veel wiedwerk dus). Hierdoor is het mogelijk, dat in het Dr. Jac.P. Thijssepark heel veel verschillende, ook zeer zeldzame soorten inheemse wilde planten te zien zijn.

Van de in het boek Heemparkwandelingen in Amstelveen beschreven 425 plantensoorten staan er meer dan 150 op de Rode Lijst! Soms zijn de planten in de vorm van een mozaïek ‘gerangschikt’. Andere planten bedekken hele plekken, zoals de beenbreek, die massaal bloeit in de buurt van de ingang aan de Prinses Marijkelaan. Beenbreek werd, evenals bijv. teer guichelheil, moerashertshooi en klimopklokje gewend aan de in het park aanwezige zure grond.

Net zoals andere heemparken vormt het Dr. Jac.P. Thijssepark een uitgelezen verblijfplaats voor vogels. Deze oefenen natuurlijk hun invloed uit op het plantendek. In het bijzonder kwetsbare parkmilieu is deze invloed niet altijd even gewenst. Zo kunnen wilde eenden- en fazantenmoeders met jongen de begroeiingen van zwartblauwe en witte rapunzel bij het afstropen van de nog onrijpe zaadaren behoorlijk teisteren. Met name de meerkoet is berucht om de verwoestingen die zij aanricht onder de oever- en waterplanten als waterlelie, watergentiaan, krabbescheer en zwanebloem.

Faciliteiten

Rondleidingen voor minimaal 10 personen o.l.v. IVN-gidsen zijn op verzoek mogelijk: mevr. C. de Bruijn: mail of bel (020) 647 72 49 www.ivn.nl/amstelveen.

Het park is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Een gratis folder “Heemparken” is verkrijgbaar in het Raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen, tel.: 020 5404911 en in de heemparken de Braak en Jac. P. Thijssepark.