Dr. Koos Landwehrpark

Amsterdamseweg, 274
1182 HN Amstelveen
Noord-Holland
w.busse@amstelveen.nl
Website: http://www.thijssepark.nl/

Contactpersoon:
Walter Busse, 06-10004100 of: Rinus Hofs, adviseur Flora en Fauna, m.r.hofs@amstelveen.nl

Openingstijden:

Het park is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

Gelegen aan de overzijde van Amsterdamseweg 274

Vlakbij heempark ‘De Braak’ en de kwekerij, aan de andere kant van de Amsterdamseweg ligt dit stukje plantsoen. Openbaar vervoer: zie Dr. Jac.P. Thijssepark.

Toegang

Gratis. Honden niet toegestaan.

Dr. Koos Landwehrpark

 

Het Dr. Koos Landwehrpark, vóór 1997 Mauritsplantsoen geheten, is ontworpen door C.P. Broerse, aangelegd in 1950 en is 0,6 ha groot. Het is een bloemrijk, relatief schraal grasland, omlijst door gagel- en wilgenstruiken, berken en duinroos.

In het midden ligt een flinke vijver met moerassige gedeelten. Aan een kant staan enorme gagelstruiken.

Een laantje voert dwars door meer dan manshoge koningsvarens.

In het grasland bloeien o.a. ratelaar, scherpe boterbloem, beemdooievaarsbek, blauwe knoop, spaanse ruiter, kranskarwij, echte koekoeksbloem, knoopkruid, veldzuring, witbol en diverse andere gras- en russensoorten.

Faciliteiten

Rondleidingen voor minimaal 10 personen o.l.v. IVN-gidsen zijn op verzoek mogelijk: mevr. C. de Bruijn: mail of bel (020) 647 72 49 www.ivn.nl/amstelveen.

Het park is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Een gratis folder “Heemparken” is verkrijgbaar in het Raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen, tel.: 020 5404911 en in de heemparken de Braak en Jac. P. Thijssepark.