Educatieve heemtuin

Julialei , 11
B 2930 Brasschaat
België
jthone@freegates.be

Contactpersoon:
Joris Thone 0032-3-6519278

Openingstijden:

Ligging en bereikbaarheid:

Toegang

na afspraak met eigenaar

Educatieve heemtuin

1800 m2 grote heemtuin op voorheen verwaarloosde landbouwgrond. Een verzameling biotopen – Vlaamse plantengemeenschappen als leidraad – zijn hier in de laatste jaren gecreëerd: vochtige greppelvegetatie, kalkrijke bosvegetatie, kalkrijk grasland, voedselrijke en -arme zoomvegetatie, voedselarme bosvegetatie, hoogveen, vochtig hooiland, stinzen- en mergelbosvegetatie, muurvegetatie, een kikkerpoel, heidevegetatie, hooiweide, rogge- en bloemenakker en hakhout.

Faciliteiten

Bezoekers na aanmelding welkom,  ook schoolklassen en leerkrachten