Educatieve natuurtuin ‘De Goffert’

Goffertweg, 19
6532 AA Nijmegen
Gelderland
info@natuurtuingoffert.nl
Website: http://www.natuurtuingoffert.nl

3-heide-goffert

Contactpersoon:
Niels Kerstes, niels@natuurtuingoffert.nl

Openingstijden:

De tuin is overdag altijd toegankelijk via loopsluizen, doordeweeks staat de poort open bij aanwezigheid van personeel (tussen 8 en 15u) .

Ligging en bereikbaarheid:

De natuurtuin ligt aan de rand van het Goffertpark.

Openbaar vervoer: NS-station Nijmengen, stadsbuslijn 8, eerste halte Muntweg.

Fietsverhuur: NS-station Nijmegen, 024-3229618.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Educatieve natuurtuin ‘De Goffert’

De 1 ha grote tuin werd met behulp van een ‘natuurtuin-plan’ in 1983 op het terrein van een voormalig gemeentelijk speeltuintje aangelegd. Het plan werd ontwikkeld door een vrijwilligersgroep, waaronder hoveniers en biologen.

Door de geografische ligging van Nijmegen kun je in de onmiddellijke nabijheid van deze stad een grote verscheidenheid aan landschappen vinden.

In deze Natuurtuin is getracht van al die variëteiten een afspiegeling te maken. Daartoe zijn een 10-tal biotopen gecreëerd zoals:

Landschappen op voedselarme gronden

Droge heide, schraal grasland en voedselarm struweel met bos ontwikkeling.

Voedselarme vennen met veen of zandbodem, natte heide en Veen ven met gagelbosje

Bos op humeuze zandgrond

Landschappen op voedselrijke bodem: zoals voedselrijk grasland in de oude boomgaard (zie ook 15), voedselrijk struweel en voedselrijk moeras

Cultuurlandschap elementen: zoals een hakhoutwal, een dijk, akkers, een oude muur met begroeiing, Boomgaarden met bloemenweides en bessenrand, een Kruidentuin en bloementuin en een kronkelpad aan de buitenrand met veldjes.

Faciliteiten

In de Educatieve Natuurtuin Goffert wordt onderwijs en voorlichting gegeven aan scholieren en volwassenen. De belangrijkste doelstelling is door zintuiglijk en ervaringsgericht buitenonderwijs verwondering op te wekken voor de natuur: een spannende en uitdagende manier, voor jong en oud, om kennis op te doen.

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) hoopt dat de mensen door dit soort ervaring zorgvuldiger en duurzaam zullen omgaan met natuur en milieu.

Bestuur en medewerkers

De Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert heeft een bestuur die het beleid vaststelt en een coördinatie team, bestaande uit een betaalde kracht en 4 vrijwillige coördinatoren die tezamen met een grote groep vrijwilligers de tuin draaien. Dit coördinatie team heeft de volgende samenstelling en komt wekelijks bijeen.

  • De betaalde (gesubsidieerde) kracht die de lessen ontwikkelt
  • De coördinatie van de educatie met een 10-tal vrijwilligers
  • De coördinatie van de kruiden en bloementuin met een 8 tal vrijwilligers
  • De coördinatie van de het onderhoud met een 15 tal vrijwilligers
  • De coördinatie van de administratie en de organisatie