Educatieve tuin

Hoogvorst, 2
9506 Grimminge
België
dehelix@lne.vlaanderen.be
Website: http://www.dehelix.be

Contactpersoon:
Marie France Boschmans, 0032-(0)54-317950.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 9 – 17 uur.

Ligging en bereikbaarheid:

Grimminge ligt ongeveer 25 km ten westen van Brussel. De Helix, het Natuur- en Milieueducatief Centrum, ligt een paar km ten zuidwesten van Grimminge.

Openbaar vervoer: NMBS-station Geraardsbergen, belbus (dag van te voren reserveren)

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Educatieve tuin

Het Natuur- en milieueducatief centrum, met educatieve tuin, werd opgericht op initiatief van de administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer (AMINAL) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Het centrum wil vooral scholieren, maar ook jeugdorganisaties, sociale en culturele organisaties, ambtenaren van openbare diensten en individuele burgers informatie en inzicht verschaffen over natuur en milieu, in het bijzonder van de eigen leefomgeving. Op deze manier wil men de burger aanzetten tot het duurzaam omgaan met de omgeving.

In de tuin, die in 1997 werd aangelegd, zijn te vinden: graslanden, boerentuintje, vijver, helofytenfilter, bijenstal en een composteringshoek.

Faciliteiten

Rondleidingen zijn op verzoek mogelijk. In de tuin en in het nabij gelegen Raspaillebos kunnen natuurpaden gelopen worden.

In het educatief centrum zijn permanente en wisseltentoonstellingen over natuur en milieu te bezichtigen. Er is een laboratorium, een microscopielokaal en een mediatheek met meer dan duizend publicaties.