Gooise natuurtuin

Woensbergweg,
1261 AP Blaricum
Noord-Holland
wouter-nugteren@ziggo.nl
Website: http://www.gooiseheemtuin.nl

Contactpersoon:
Wouter Nugteren, voorzitter, 035 5235267

Openingstijden:

Gehele jaar toegankelijk voor bezoekers.

Van 1 maart tot 1 november werken vrijwilligers, tevens IVN-Natuurgidsen, op woensdagen van 10.00 tot 12.30 uur in de tuin. Ze geven bezoekers dan graag uitleg.

Ligging en bereikbaarheid:

De Gooise Heemtuin ligt in een bosrijke omgeving aan de noordelijke rand van de gemeente Blaricum, net naast de gemeentelijke begraafplaats. Zie de verwijzing bij de grote zwerfsteen. Auto’s parkeren bij de begraafplaats.

Toegang

Gratis. Honden niet toegestaan.

Gooise natuurtuin

Diverse historische Gooise landschapselementen, met bijbehorende plantengemeenschappen, kun je op kleine schaal in de tuin aantreffen. Te onderscheiden zijn ondermeer een rijk bloeiende kalkhelling met schelpen (voormalige Zuiderzeekust), een kalkarme helling, een leemhoudende helling, een leemkuil en een heideschraal graslandje.

Verder is er een steile humusrijke wal (bermmilieu) met bovenin een vogeluitkijkpunt met een mooi uitzicht over de tuin.

Op een deel van de helling is ruimte voor een akkertje met traditionele gewassen en begeleidende kruidenvegetatie.

Een aarden wal aan de zijde van de begraafplaats is dicht begroeid met stekelstruiken als meidoorn en wild fruit. Hier moet op termijn een traditionele houtwal ontstaan.

Diverse waterpartijen maken de tuin visueel aantrekkelijk, zoals de libellenplas, de kunstmatige bron met het “beekje”, het moeras en het heidevennetje, dat gevoed wordt door hemelwater.

De tuin wordt aan de achterzijde begrensd door een bosrand en een klein loofbos waar de natuur vrij spel heeft.

De meeste landschappelijke elementen in de tuin worden van elkaar gescheiden door een pad of greppel. Door deze voldoende breed te houden wordt uitspoeling beperkt van voedselrijk- naar voedselarm milieu.
De afwisselende tuin, de reliëfrijke landelijke omgeving met prachtig loofbos, naaldwoud, oude engen (essen), zanderijen en niet te vergeten de rustieke begraafplaats, dragen bij aan een rijke biodiversiteit.

De vogelstand is groot in aantal en in soorten, er zijn veel padden, kikkers en salamanders. Vlinders en libellen vliegen er in het seizoen in grote verscheidenheid. In de tuin is de variatie aan bomen, struiken, zwammen, mossen en korstmossen verrassend groot.

In de tuin wordt zo min mogelijk gezaaid, gewied en geplant. In de praktijk komt dat grotendeels neer op blad verwijderen in het voorjaar, het hanteren van snoeischaar of zaag, het één- of twee maal per jaar maaien met afvoeren van het maaisel en het bijhouden van de paden. De natuur mag in de tuin zo veel mogelijk zijn eigen gang gaan.

 

Faciliteiten