Heempark bij het Milieu-Natuurcentrum

Hoogzij, 7
3600 Genk
België
heempark@genk.be
Website: http://www.heempark.be

Contactpersoon:
Jan Jaeken, 0032-(0)89309845

Openingstijden:

Het park en de tuinen zijn altijd toegankelijk

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt ten oosten van het centrum, in het verlengde van het Molenvijverpark. De Europalaan en de Oosterring vormen de noord- resp. oostzijde van het heempark.

Openbaar vervoer: NMBS-station Genk, bus, halte ‘Shopping 1’ (busstation), vandaar nog 1 km door het stadspark lopen. Fietsverhuur: NMBS-station Genk.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Heempark bij het Milieu-Natuurcentrum

Nadat de gemeente Genk ongeveer 5 ha grond in de vallei van de Dorpsbeek had weten te verwerven, met de bedoeling het Molenvijverpark uit te breiden, kwam de lokale vereniging ‘Natuur en Landschap’ in 1980 met het voorstel dit gebied omwille van zijn natuureducatieve mogelijkheden uit te bouwen tot een heempark. Dit viel bij de gemeente, waar vergelijkbare ideeën leefden, in goede aarde.

Gemeente en diverse vrijwilligersgroepen werken sindsdien intensief samen bij de aanleg en het beheer van het gebied, maar ook bij de verzorging van een breed scala aan educatieve en natuurrecreatieve activiteiten.

Het heempark is gelegen in een beekdal (valleitje van de Dorpsbeek, die vrij diep insnijdt in het Kempens Plateau). We vinden er de biotopen die bij dit landschapstype horen: een wilgenbosje, elzen-berkenbroek, hooilandjes, een kronkelende beek, moerasjes, een vijver en een vogelbosje. Door een aangepast beheer blijven deze typische elementen behouden of worden ze hersteld.

Andere elementen, die deel uitmaken van het heempark zijn een biologische moestuin (model ‘oude boerentuin’), een educatieve (keuken)kruidentuin, een tuin met geneeskrachtige planten en nijverheidsplanten (bijv. verf- en vezelplanten), een varentuin en een vlindertuin. Al deze aparte tuinen worden onderhouden door medewerkers van het Stadsbestuur en een aantal vrijwilligers.

De heemparkimkers hebben bij de bijenhal een mooie drachtplantentuin aangelegd.

Bij de ingang van de tuinen staat een Kempense bakoven.

Er is ook een kleine neerhof met oude kippenrassen, konijnen, geiten en een ezel. Voor insecten en kleine dieren is een beestenhotel gebouwd.

Verder hebben de initiatiefnemers het geheel nog afwisselender gemaakt door de aanleg van bloemenborders en een hoekje met fruitrassen e.d. Composthopen en rottende houtstapels brengen de natuur in de milieubeschermingssfeer: ‘De natuur leert ons hier zelf hoe het recycleren moet!’ Zo toont het heempark ook allerhande manieren van afvalarm tuinieren.

Faciliteiten

Begeleide rondleidingen zijn mogelijk na telefonische aanvraag.

In het Milieu-Natuurcentrum Heempark (MNCH) kan men terecht voor folders en brochures zoals ‘Ontdek het Heempark’; een zoektocht doorheen het heempark voor gezinnen en groepen en een algemene folder van het heempark. Er is ook een kruidenwijzer.

Voor scholieren en leerkrachten zijn er speciale brochures verkrijgbaar. Ook is er een overdekte zithoek en een openluchtklas.

Openingstijden Milieu-Natuurcentrum: alle werkdagen van 9-12 uur en van 14-16. uur, ‘s woensdags van 13-17 uur. Tussen half juli en half augustus: van 8.30-12.30 uur (van di t/m vri), van 9.30-12 uur en van 14-16 uur (maandag).

In het educatieve centrum (geopend in 1987) is een tentoonstellingsruimte. Boeken en tijdschriften zijn ter inzage en er is koffie, thee e.d. verkrijgbaar. Tevens zijn er allerlei infopakketten, werkbladen, videocassettes, cd-rom’s e.d. over vele onderwerpen aanwezig.

Naast de vele activiteiten, die voor het (basis)onderwijs georganiseerd worden (o.a. cursussen voor leerkrachten) kan men hier ook terecht voor dialezingen.

In de maanden juli en augustus worden bijna iedere zondagmiddag speciale zomeractiviteiten georganiseerd, zoals broodbakken en groentesoep maken.

Elke lente (derde zaterdag van maart) is er een bomenmarkt. De laatste zondag van april houdt men traditioneel ‘open deur’.