Heempark ‘De Blekert’

Beemdstraat , 60
5482 HB Schijndel
Noord-Brabant
a.hell@online.nl

Contactpersoon:
Anton Hellings, coördinator heempark, 073-5477757 (na 18 uur).

Openingstijden:

April t/m september op zo van 13-16 uur. Verder op afspraak. Altijd toegankelijk is het gedeelte met de waterpartij, het duin en het eiken-essenbos.

Ligging en bereikbaarheid:

Schijndel ligt ongeveer 12 km ten zuidoosten van ‘s-Hertogenbosch. Het heempark ligt aan het eind van de Beemdstraat.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station ’s-Hertogenbosch snelbus 159, halte Wijbosscheweg, Schijndel.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Heempark ‘De Blekert’

 

Op 11 december 1989 plantte burgemeester Scholten officieel de eerste boom van dit heempark, toen 0,75 ha groot.

Naar een ontwerp van Anton Hellings werden er negen kleine landschapselementen aangelegd: droog hooiland, een stukje beemdgrasland, griend, elzenbroekbos, eikenberkenbos, wilgenstruweel, een houtwal, een draslandje en een poel.

In het park staat een watermolen om de waterstand van het slotenstelsel en de poel op peil te houden.

In het heempark komen bijzondere planten voor, zoals de zwartblauwe rapunzel en knikkend nagelkruid in het bos en rietorchis en blauwe knoop in de beemd.

Speciale voorzieningen voor dieren zijn: een salamanderpoel, nestkasten, solitaire bijen-balken, een “mierenleeuwen-zandbak”, takkenrillen en een muttermijt (een stapeling takkenbossen).

Begin 1997 werd het heempark met 1 ha uitgebreid. In een aangrenzend braakliggend grasland werd een waterpartij gegraven en met de vrijgekomen schrale grond een glooiend talud voor een (Schijndels) duin opgeworpen. Inmiddels hebben zich daar o.a. de moeraswespenorchis, rietorchis, echte sleutelbloem, en bevertjes gevestigd.

Voor het daar al bestaande eiken-essenbos was alleen een ander beheer nodig.

Sinds half 1998 staat er een blokhut; een zeer fraai natuurlijk uitziend onderkomen met een vegetatiedak. Dankzij deze blokhut kunnen de educatieve activiteiten nu ook binnen plaatsvinden.

In het park staan diverse gereedschappen die herinneren aan een ambachtelijk verleden, o.a. een zgn. schilijzer of streup, bestemd voor het schillen van wilgentenen. Vandaar de naam ‘Blekert’: plek waar geblekt (geschild) wordt (spreek uit: Blèkkert). Hiermee profileert het heempark zich als een plek waar cultuurhistorie (de Schijndelse ambachten) en natuur elkaar ontmoeten.

De tuin wordt beheerd door een vaste (betaalde) medewerker en vrijwilligers van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel. Scholen kunnen leskisten lenen met verschillende thema’s. Deze projecten worden afgesloten met een speurtocht door het heempark.

 

Faciliteiten

Thema-excursies worden gegeven op elke eerste zondag van de maand.van april t/m september om 13.30 uur.

Een brochure van het park is verkrijgbaar. Men kan een rondwandeling-op-papier volgen en aan een gezinsspeurtocht deelnemen met als thema ‘Padden en salamanders’.

In de blokhut zijn gereedschappen uit de klompen-, manden-, en hoepelmakerswereld te zien.