Heempark de Braak

Amsterdamseweg, 250
1181 BW Amstelveen
Noord-Holland
m.r.hofs@amstelveen.nl
Website: http://www.thijssepark.nl

Contactpersoon:
Walter Busse, 06-10004100 of: Rinus Hofs, adviseur Flora en Fauna, m.r.hofs@amstelveen.nl

Openingstijden:

Het park is altijd toegankelijk. De kwekerij alleen van maandag t/m vrijdag tijdens werkuren.

Ligging en bereikbaarheid:

Heempark ‘De Braak’ ligt in de knik van de Amsterdamseweg. Er lopen meerdere paadjes tussen de bebouwing door naar het park, o.a. tussen de huizen Amsterdamseweg 244 en 252. Openbaar vervoer: zie Dr. Jac.P. Thijssepark.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heempark de Braak

Het hart van dit park (grootte 5 ha, aangelegd in 1940, 1941 en 1957) wordt gevormd door een grote waterplas, die eertijds door een dijkdoorbraak van het toenmalige Haarlemmermeer in het veenland is gevormd. Het uitbreidingsplan van de gemeente Amstelveen voorzag in de jaren 1930 in het sparen van deze veenplas tussen de bebouwing. De bodem van de oevers bestond uit 2,5–3 m puur veen en vergane plantenresten. De plas zelf zat vol bagger. 10.000 m3 van deze bagger werd gebruikt voor het ophogen van de directe omgeving en voor het aanleggen van een gedeelte van het padennet. Dit baggerwerk geschiedde – in het kader van de werkloosheidsbestrijding – met de hand! Doordat de bodem niet geschikt was voor de gebruikelijke parkbeplanting kwam men op het idee gebruik te maken van inheemse plantensoorten. De aangebrachte beplanting mocht de sfeer niet aantasten, maar moest deze juist versterken. In de oeverlanden verkeert de begroeiingsontwikkeling, door gericht beheer, in het stadium van veenmosrietland. Op den duur kan deze vegetatie verschuiven naar veenheide. In het park zijn verschillende bosjes en struwelen te vinden, een heideveldje, rietlandjes in de lagere delen en veel houten bruggetjes over de waterpartijen. De strook tussen de grote vijver van ‘De Braak’ en park ‘De Doorbraak’ is een echt bosgebied met een ondergroei van karakteristieke bosplanten. Aan de noordrand van ‘De Braak’ ligt de kleine, maar bijzondere kwekerij. Hier zijn o.a. allerlei micro-milieuschalen te zien. In een aparte hoek is een kruidentuin ingericht. Behalve soorten die in kweek zijn, zijn er vele andere veelal bijzondere en/of zeldzame plantensoorten te zien, die (nog) niet in de heemparken voorkomen.

Faciliteiten

Rondleidingen voor minimaal 10 personen o.l.v. IVN-gidsen zijn op verzoek mogelijk: mevr. C. de Bruijn: mail of bel (020) 647 72 49 www.ivn.nl/amstelveen.

Het park is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Een gratis folder “Heemparken” is verkrijgbaar in het Raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen, tel.: 020 5404911 en in de heemparken de Braak en Jac. P. Thijssepark