Heempark ‘Frater Simon Deltour’

lid

Lid

Genneperweg , 145
5644 RS Eindhoven
Noord-Brabant
heemparkeindhoven@gmail.com
Website: https://www.heempark-ehv.dse.nl

2-1-jpg

Contactpersoon:
Petra van Leeuwen 06-22175315

Openingstijden:

Openingstijden  woe 9-12.00 uur (of langer tot de vlag gestreken is)

Za en zo 12.00-16.00 uur :

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt aan de zuidrand van de stad in het groengebied Gennep.

Auto: Genneper Parken P Antoon Coolenlaan
bushalte Antoon Coolenlaan of Bayeuxlaan

 

Toegang

Toegang: gratis Honden mogen niet mee.
Een uitzondering maken we voor gecertificeerde  assistentiehonden

Heempark ‘Frater Simon Deltour’

 

In 1983 werd een begin gemaakt met de aanleg van dit 3,5 ha grote heempark aan de Dommel. Een vrijwilligersgroep zorgde voor het ontwerp en de aanleg van het inmiddels zeer gevarieerde park. Het heempark is genoemd naar Frater Simon Deltour, een onderwijzer en bekend voorvechter voor natuur en milieu in dit deel van Noord-Brabant.

In het heempark kun je op een relatief kleine oppervlakte inzicht verkrijgen en kennis maken met  verschillende elementen- en landschapstypen die rondom Eindhoven en in het gebied van de Kempen en Meierij’ voorkomen. De bijzondere ligging van het Heempark tussen de Dommel en de Trompetterloop maakt het mogelijk om ook  landschappen  van nattere gronden en bijbehorende flora en fauna te laten  zien.

Faciliteiten

Kleine kwekerij /planten en zadenverkoop

Begeleide wandelingen.

Tijdens de schoolvakanties voor loslopertjes ; Kabouteren’, voor scholen: Pietevogel voor groepen 1-2-3 (vogeltjesproject voor basisschool groep 1-2-3.

www.facebook.com/heemparkeindhoven