Heempark ‘Frater Simon Deltour’

lid

Lid

Genneperweg , 145
5644 RS Eindhoven
Noord-Brabant
heemparkeindhoven@gmail.com
Website: https://www.dse.nl/~heempark-ehv/

Contactpersoon:
Petra van Leeuwen 06-22175315

Openingstijden:

dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag 12.00 – 16.00 uur;

eerste en laatste zondag van de maand 12.00 – 16.00 uur;

woensdagochtend 9.00-12.00 uur en af en toe ’s middags.

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt aan de zuidrand van de stad in het groengebied Gennep. Openbaar vervoer: NS-station Eindhoven, buslijn 3, halte Bayeuxlaan. Fietsverhuur: NS-station Eindhoven, 040-2436617.

Toegang

Gratis. Honden worden niet toegelaten.

Heempark ‘Frater Simon Deltour’

Een vrijwilligerswerkgroep zorgde voor het ontwerp en de aanleg van een gevarieerd heempark, dat genoemd werd naar Frater Simon Deltour, een bekende voorvechter voor het milieu in dit gedeelte van Noord-Brabant.

In september 1983 werd een begin gemaakt met de aanleg van het heempark aan de Dommel. In ca. vier jaar werd een verruigd en verwaarloosd terrein van 3 ha in noeste handarbeid ontsloten en heringericht tot een afwisselend, natuurlijk overkomend geheel met droge en natte graslanden, elzenbroekbos, wilgen-, braam-, gagel- en sleedoornstruweel, een houtwal, hagen, een meander en moerasgebiedje, een oeverwal, beekoevers, ruigte- en rietzones en meer cultuurgedeelten, zoals groeiplekken voor stinzenplanten, een muurstapeling, een akkertje, klotputten, grienden en een elzenhakhoutbosje.

Bij de ingang van het park werd in de jaren ’87 en ’88 een instructieve kruidentuin aangelegd. In 2000 en 2001 bouwde men de kruidentuin om tot instructieve wildeplantentuin. In vakken staan nu groepen planten van de regio die relaties hebben met mens, dier en plant, dat wil zeggen eetbare planten, insectenlokkende planten, halfparasieten enz.

In het begin van de jaren 1990 werd nog een groot heideveld aangelegd. Over een aangevoerde laag schraal pleistoceen zand werd hiervoor heidemaaisel uit de Kempen uitgestrooid. Op de heide, in de graslanden en vooral in de natte gebieden, komen veel grassen, cypergrassen, waaronder zeggesoorten en russen – met name de draadrus – voor.

Gedurende de ontwikkeling van het heempark werd een en ander mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband met het Milieu Educatie Centrum (MEC) dat schuin tegenover het park is gelegen.

Ook biedt het MEC ondersteuning op het gebied van educatie, secretariaat en gebruik van ruimten.

Het beheer, grotendeels extensief, wordt uitgevoerd door de bovengenoemde vrijwilligersgroep.

Vanaf 1998 werken de bij het MEC in dienst zijnde toezichthouders van het heempark ook mee met het beheer.

Faciliteiten

Rondleidingen zijn van april t/m oktober op de 2de en 4de zondag van de maand vanaf 15 uur en van november t/m maart op de 2de zondag van de maand. Rondleiding op andere tijden op aanvraag: 040-2594700.

Bij de ingang staat een plattegrond en een vitrine met wat vondsten uit het park en ‘het plantje van de week’.

Bij de landschappen staan tekstborden over ontwikkeling en beheer en bij de planten in de instructieve wilde-plantentuin staan naambordjes. Ook is er een folder en een visitekaartje verkrijgbaar.

In het park worden wilde planten gekweekt en verkocht.

Activiteiten voor kinderen:Kabouteren in het heempark (elk seizoen in de schoolvakanties).

Pietevogel voor groepen 1-2-3 (vogeltjesproject voor basisschool groep 1-2-3.

Op 5 minuten loopafstand van het heempark ligt de Genneper Hoevewww.genneperhoeve.nl, een biologische boerderij waar het goed toeven is voor jong en oud. De heemparkvrijwilligers werken o.a. met de hooidagen veel met hun samen; ze gebruiken b.v. het hooi van de bloemrijke graslanden om elders in Genneper Parken in te zaaien.

facebook.com/heemparkeindhoven