Heempark H.J. Bos

Loosduinse Hoofdstraat , 1184
2552 AV Den Haag
Zuid-Holland
frank.vanveenendaal@denhaag.nl

Contactpersoon:

Openingstijden:

Ma t/m vr: 8.00 – 16.30 uur.

Za en zo: 9.00 – 16.30 uur.

Ligging en bereikbaarheid:

Dit heempark ligt aan de zuidwestrand van Den Haag in Loosduinen.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Den Haag CS, tram randstadrail 4 of tram 6 naar Leyenburg. Daar overstappen op Veolia bus 31 naar halte Ockenburgstraat.

Fietsverhuur: NS-station Den Haag CS: 070-3853235 of Den Haag HS: 070-3890830.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heempark H.J. Bos

Het 3 ha grote heempark werd in 1977-’78 door de Dienst Stadsbeheer aangelegd en maakt deel uit van het recreatiegebied Madestein (136 ha). Tot de officiële opening in mei 1983 heette dit parkgedeelte dan ook Heempark Madestein. Met de naamsverandering eert men sindsdien een oud-directeur van de Plantsoenendienst.

Op een behoorlijk geaccidenteerd terrein met verschillende grondsoorten – zand, veen en kalkrijke kleiplaat – zijn na bovengemiddeld veel grondverzet zo’n twaalf biotopen/landschapselementen, behorend bij duin- en zeekleilandschap aangelegd; het zijn de landschappen in en om Den Haag.

Tot het duinlandschap behoren: droge duinweide, kalkarm en kalkrijk duin, laagveen met elzenbroek en veenwatering (met zitvlonder), strandvlakte en duinpoel.

Het zeekleilandschap bevat griend, wilgenvloedbos, basaltdijk en kleidijk.

Bij aanplant, zaaien en beheer gaat men uit van plantensociologische principes: de juiste associaties op de juiste groeiplek. Naast niet-alledaagse planten, zoals zonnedauw, veenpluis, parnassia en diverse orchideeënsoorten herbergt het park vooral veel vogelsoorten. Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed, bijv. door een mooi gecamoufleerde observatiehut. Enkele soorten zijn groene specht, buizerd, een broedkolonie reigers en vele watervogels.

Het onderwijs maakt eveneens gebruik van het heempark: er zijn excursies over landschappen en flora en er is onderzoek mogelijk van flora en fauna door de leerlingen.

Faciliteiten

In het Heempark H.J. Bos worden regelmatig wandelingen georganiseerd.

Bij de ingang staat een plattegrond. In het park staan twee grote en zeventien kleine informatieborden met uitleg en foto. In het bezoekerscentrum naast het park, deel uitmakend van een kinderboerderij, informeren een bloeitafel (waarbij de op dat moment bloeiende planten te zien zijn) en tentoonstellingen over flora en fauna in het heempark. Tevens zijn hier een folder en zes verschillende routebeschrijvingen met aan het seizoen aangepaste informatie verkrijgbaar.

Een maal per jaar (eind maart) is er een zaadverkoop voor het publiek van in de tuin gekweekt zaad.