Heemtuin Amstelpark

Amstelpark, 1
1083 HZ Amsterdam
Noord-Holland
L.Nobre.Canha@amsterdam.nl

Contactpersoon:
Louis Nobre Canha 06 23342175 en Nicole de Rop 06 51575995

Openingstijden:

Het park is geopend van een uur na zonsopgang tot een uur voor zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het Amstelpark ligt in het zuiden van Amsterdam (Buitenveldert) en wordt aan de oostelijke kant begrensd door de Amstel en aan de westkant door de Europaboulevard. Openbaar vervoer: vanaf NS-station Amsterdam-RAI, 5 minuten wandelafstand. Fietsverhuur: NS-station Amsterdam-Amstel, 020-6923584.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Heemtuin Amstelpark

In 1965 werd een begin gemaakt met de beplanting van het Amstelpark (38 ha), ontworpen eind jaren 1950 door E. Mos. Het gehele park, inclusief de toen geheten heemtuin ‘De Bedreigde Flora’ kwam in 1972 ter gelegenheid van de tweede Nederlandse Floriade gereed.

De heemtuin (2,5 ha) ligt in het zuidelijke gedeelte van het park. De tuin bevat een prachtig stinzenbos, een beekbegeleidend bosje, een deel met bloeiende ruigtekruiden met hooilandbeheer en een dijkbeemd.

Andere elementen zijn een muur (sinds 1996), een poeltje, een sloot en een moeras.

In de soortenrijke tuin van het begin wordt nu een ander beheer toegepast. Het soortenbeheer is min of meer losgelaten en is extensiever geworden: natuurbeheer volgens Londo. Toch is er een enorme verscheidenheid aan planten- en diersoorten te vinden. Meer dan 400 soorten planten, waarvan 70 wettelijk beschermd en 70 in ons plantengeografisch district zeer zeldzaam zijn.

En sinds 1994 met jaarlijkse wisselingen: 110 soorten paddestoelen, zo’n 19 soorten dagvlinders, 13 verschillende soorten libellen/waterjuffers, veel vogels, konijnen, hazen, muizen, eekhoorns, wezels, fazanten, pauwen en kippen.

De heemtuin is volop in ontwikkeling. De tuin is flink verbost, binnenkort zullen 3 van de 4 nog resterende populieren gekapt worden. Ook zal de dijk verschraald gaan worden, de humusrijke bovenlaag met haagwinde en zevenblad wordt afgegraven en de dijk wordt met schoon zand afgedekt.

Voor de vijver en de beek moet nog een oplossing gevonden worden. Het beheerwerk wordt uitgevoerd door de groendienst van het Stadsdeel Zuid (onderafdeling Ecologisch Beheer).

Kalfjeslaan

Vlakbij de Heemtuin langs de Kalfjeslaan ligt een restant veenweide, rond 1960 beplant met populieren.

Sinds 2001 wordt dit 16,5 ha grote gebied beheerd door de mensen van de heemtuin. Door de natuurlijke staat van de ondergrond heeft de Kalfjeslaan meer ecologische potenties dan de heemtuin.

In 2009 konden er 270 plantensoorten worden vastgesteld.

De honderd populieren, die er ooit stonden worden gefaseerd teruggebracht tot zo’n 15 stuks. Een aantal zijn gekandelaberd, waardoor ze afsterven en broedgelegenheid bieden aan spechten, kauwen halsbandparkieten en grote alexanderparkieten.

De Kalfjeslaan is onderdeel van de Groene As en verbindt het Amsterdamse Bos met het Amstelpark en de Amstel.

 

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk: mevr. Trudy Weel, 020- 8641472 of via de parkwacht: 020-6444216.

In de heemtuin staan nog drie panoramapaviljoens, inmiddels bouwvallig. In het Amstelpark is een informatie- en groenwinkel, waar allerlei boeken, brochures e.d. van IVN, Natuurmonumenten, KNNV enz. te koop zijn.

Een algemene folder en een Bomenroute in het Amstelpark zijn verkrijgbaar bij de hoofdingang bij de Parkwachterij.