Heemtuin Assen

Beilerstraat, 38
9401 PM Assen
Drenthe
j.dekker@assen.nl
Website: http://www.vriendenasserbos.nl

Contactpersoon:
Jan Dekker, gemeente Assen, 0592-366480 of 06-12019423.

Openingstijden:

Van zonsopgang tot zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt achter het bejaardencentrum ‘De Boshof’ aan de oostzijde van het Asserbos.

Openbaar vervoer: NS-station Assen, buslijn 22, halte ‘De Boshof’.

Fietsverhuur: NS-station Assen, 0592-310424.

Toegang

Gratis, honden aan de lijn.

Heemtuin Assen

In 1969 is door de Dienst Bossen en Plantsoenen van de Gemeente Assen een begin gemaakt met de aanleg van deze ca. 0,5 ha grote tuin.

Een deel van het terrein werd afgegraven tot op de keileemlaag, een ander deel werd eveneens afgegraven en vervolgens opgevuld met veen. Zo konden verschillende biotopen met bijbehorende vegetatie tot ontwikkeling gebracht worden: een ven, een veengebiedje, verschillende graslandjes en een plas; dit alles verbonden door graspaden. De tuin wordt aan de zuid- en noordkant begrensd door het Asserbos, een oud, oorspronkelijk middeleeuws bos, 115 ha groot, met o.a. een begroeiing van eik, beuk, fijnspar, tamme kastanje en hulst.

Aan de westkant grenst de tuin aan een open, vochtig weidegebied. Bosrand en weidegebied zijn bereikbaar via twee toegangen. Een klein stukje van het aangrenzende bos maakt deel uit van het heemtuingebied. Hier groeien onder meer holwortel, dalkruid, heksenkruid, bosanemoon en kamperfoelie.

In de graslanden bloeien in de vroege zomer massaal ratelaars; in het veengebiedje groeien zonnedauw, veenbes, lavendel-, dop- en struikheide.

De heemtuin wordt extensief beheerd door medewerkers van de Dienst Werk, afdeling Groenbeheer van de Gemeente Assen. Op de heide en in de plas wordt er af en toe gewerkt door de scouting.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk: de heer Van Rees, excursiecoördinator IVN, 0592-312882. De rondleiding wordt zowel door de heemtuin als door het Asserbos gehouden.