Heemtuin ‘de Dwarsgouw’

lid

Lid

Trimpad, 4
1443 WB Purmerend
Noord-Holland
heemtuinwg.ivn.nl@gmail.com
Website: http://www.ivn.nl/waterland

Contactpersoon:
L. Boersma, 06-13466148

Openingstijden:

Altijd toegankelijk

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt in het groengebied De Dwarsgouw langs de Purmerringvaart in de wijk Wheermolen van Purmerend, naast het Kinderparadijs.

Openbaar vervoer: op loopafstand van het NS-station Purmerend-Overwhere en bus 106, halte Albert Schweitzerlaan/Henry Dunantstraat.

Toegang

De tuin is vrij toegankelijk, alleen niet voor honden.

Heemtuin ‘de Dwarsgouw’

De nu bijna 2 ha grote heemtuin (incl. wateroppervlak) maakt deel uit van een groengebied, aangelegd in 1965. Oorspronkelijk bevonden zich nabij de plek van de huidige heemtuin de ‘Purmerender Biologische Onderwijstuinen’, een dierenweide en een kinderboerderij en het volkstuincomplex Isis.

Na een periode van verwaarlozing vanwege gebrek aan menskracht, heeft een enthousiaste IVN-werkgroep de heemtuin in 1989 nieuw leven ingeblazen. Na het opstellen van een beheerplan en de nodige herstelwerkzaamheden (samen met de gemeente Purmerend, afdeling Plantsoenen) werd het heemtuingedeelte (destijds 1 ha) in 1990 officieel heropend.
Heemtuin De Dwarsgouw is eigendom van de gemeente Purmerend, maar het beheer ervan is overgedragen aan het IVN-Waterland.

De heemtuin bestond in aanvang uit een stukje moerasbos, bos, een grote waterpartij, amfibieënpoelen en bloemrijk rietland.

In 1994 is de heemtuin uitgebreid naar 2 ha met een groot stuk weiland en een klein gedeelte bos. Dat weiland is voor een deel langs de slootoevers afgegraven en zo is er een poel gecreëerd.

De heemtuin is bedoeld als een soort “schaalmodel” van wat er allemaal in Waterland groeit en bloeit. Beheren betekent werken in en aan de natuur in de heemtuin. Als alles op zijn beloop zou worden gelaten, hebben kwetsbare soorten geen kans meer en vermindert de diversiteit.

Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, wat om zorgvuldig beheer vraagt. De variatie in biotopen en de afwisseling in hoge en lage vegetatie, zijn van groot belang voor planten en bomen, paddenstoelen, amfibieën, (trek)vogels, insecten, kleine zoogdieren etc.

De werkgroep heeft de volgende hoofddoelstellingen met het beheer:
– Het onderhouden en verder ontwikkelen van het gebied, waarin de gevarieerde flora van Waterland aanwezig is en waar de leefomstandigheden voor de daarbij behorende fauna zo optimaal mogelijk zijn.

Typisch Waterlandse vegetaties zijn er nu te zien: een waterpartij met rietoevers en waterplanten, voedselarme en voedselrijke hooilanden, poeltjes voor amfibieën, een bosje met houtophopingen en ruigtebegroeiing. In de vijver werd een vlonder als observatieplek gebouwd.

Enkele voorkomende planten zijn: moerasandoorn, wateraardbei, wolfspoot, brede orchis, rietorchis, zwanebloem, grote waterweegbree, moerasspirea, grote ratelaar en kievitsbloem.
– Het gebied voor publiek toegankelijk maken en houden, waarbij de mogelijkheden voor educatie (bijvoorbeeld een informatiebord) bijzondere aandacht krijgen.

Er worden ook publieksexcursies en activiteiten met scholen aangeboden of op verzoek verzorgd.

Faciliteiten

Rondleidingen zijn na afspraak mogelijk: via het contactformulier op de website www.ivn.nl/waterland of L. Boersma van IVN-Waterland 06-13466148.