Heemtuin ‘de Heimanshof’

lid

Lid

't Frusselt , 30
8076 RE Vierhouten
Gelderland
heemtuin@heimanshof.nl
Website: http://www.heimanshof.net

Contactpersoon:
Peter van Noorden, penningmeester/secretaris werkgroep p.vannnoorden@gmail.com

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

De Paasheuvel ligt ca. 1 km ten westen van het dorp Vierhouten.
Openbaar vervoer: NS-station Nunspeet, bus 112 Syntus Gelderland rechtstreeks naar De Paasheuvel.

Fietsverhuur: NS-station Nunspeet, 0341-258759.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heemtuin ‘de Heimanshof’

‘De Heimanshof’ werd in het midden van de jaren 1930 aangelegd op een terrein van 0,5 ha, dat deel uitmaakte van het kampeerterrein ‘De Paasheuvel’, destijds in het bezit van de socialistische jongerenorganisatie AJC (Arbeiders Jeugd Centrale). De directe aanleiding was het opzetten van een project voor jonge werklozen. Maar geestelijk leider Henk van Laar en tuinarchitect G. Bleeker stond méér voor ogen. Zij wilden een educatief park tot stand brengen, waarin een overzicht werd gegeven van de gehele inheemse flora van Nederland.

Tijdens de bezetting is het noodzakelijke onderhoud achterwege gebleven, zodat na de bevrijding ‘De Heimanshof’ in geen enkel opzicht meer voldeed aan de oorspronkelijke doelstelling. De tuin werd nog wel gebruikt als ‘stiltecentrum’, maar de natuurhistorische waarde raakte geheel op de achtergrond.

Vanaf 1975 werd, naar aanleiding van een rapport van J. Landwehr, voorzichtig begonnen met een herstel van de tuin. Er werd gestreefd naar een heemtuin met weideflora, akkerflora en moerasvegetatie. Gesteund door een in 1983 uitgebracht rapport met advies door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) werden bruggetjes vernieuwd, paden en beken geschoond en sindsdien onderhouden. Een flink aantal bomen moest worden gekapt om zo meer licht in de Hof te brengen en de waterhuishouding werd door middel van een sluisje gereguleerd.

Afgewaaide takken, blad en gemaaid gras wordt sindsdien afgevoerd voor de broodnodige verschraling. Dit resulteerde in een heemtuin waar binnen de beslotenheid van grote beuken een veelheid aan biotoopjes te vinden is, die karakteristiek zijn voor de Veluwe.

Te zien zijn: een grote en kleine vijver met beek, een arm en rijk bos, een oude houtwal, heide, bloemenwei, schraal grasland, blauwgrasland in aanleg, veenmoerasje, beekoever, varenhoek, naaldboombosje, leemkuil, schrale kuil, roggeakker, muur en een bloemenberm. Opvallend is de grote hoeveelheid mossen in de tuin.

Het beheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroep (komend uit het hele land), die een keer per maand een weekend in de tuin werken.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn mogelijk tijdens de werkweekenden en op aanvraag. Een folder is verkrijgbaar bij de receptie van De Paasheuvelgroep.
In de tuin zijn twee wandelingen uitgezet met paaltjes.

Er is een informatiebord bij de ingang met foto’s van de planten en dieren, die in de tuin voorkomen.

In de vitrines zijn allerlei aardige dingen te zien, gevonden in de natuur. Bij de planten staan naambordjes.

Voor kinderen zijn er educatieve koffertjes voor een doe-speurtocht te leen.