Heemtuin Goudse Hout

lid

Lid

Achterwillenseweg , 106
2805 KB Gouda
Zuid-Holland
heemtuingoudsehout@hotmail.com
Website: http://www.heemtuingoudsehout.nl

goudse-hout-akkers

Contactpersoon:
Hans Schaap, tel. 0182-535828

Openingstijden:

Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het recreatiegebied ‘Goudse Hout’ ligt ten noordoosten van het oude centrum van Gouda, ten zuiden van de Reeuwijkse Plassen.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Gouda-Goverwelle nog ruim een kwartier lopen.

Fietsverhuur: NS-station Gouda, 0182-519751.

Toegang

Gratis. Honden niet toegestaan.

Heemtuin Goudse Hout

Midden jaren 1980 werd deze 3,5 ha grote heemtuin door de Stichting Heemtuin Goudse Hout en de PPD Zuid-Holland ontworpen. In 1987 werd het meer cultuurlijke centrumgedeelte met een kruidentuin, een moestuin, een iepenbosje met stinzenplanten, een gedeelte met boerenheemplanten, een hoogstamboomgaard en een zgn. ‘levend herbarium’ met graansoorten resp. de akkerbegeleidende flora voor het publiek geopend.

In dit centrale tuingedeelte bevindt zich het kantoortje annex gereedschapshok van de vrijwilligersgroep, die dit arbeidsintensieve kerngedeelte en de overige percelen beheert.

In 1990 werd ook het meer natuurlijke gedeelte van heemtuin Goudse Hout officieel aan het publiek overgedragen. Het bestaat uit schraalgraslanden, veenweiden, plassen omzoomd met rietkragen en verlandingszones, houtsingels, grienden, bosranden en een essenhakhout- en elzenhakhoutkade.

Dat de tuin in trek is bij vogels blijkt wel uit het voorkomen van de roerdomp, ijsvogel, houtsnip, watersnip en het broeden van de rietzanger en de sprinkhaanrietzanger. Bijzondere planten zijn o.a. zwanenbloem en rietorchis/vleeskleurige orchis.

Juist in het meer natuurlijke heemtuingedeelte wil men de bezoekers op kleine schaal een beeld geven van het gevarieerde landschap, dat ooit in de regio Gouda zo gewoon was. ‘Schakel met de verdwenen flora van Zuid-Holland’ noemen de initiatiefnemers hun project.

Een deel is niet toegankelijk voor het publiek, het is gereserveerd voor meer natuurlijke ontwikkeling.
Ook is er een bijenstal op de heemtuin.

De Stichting verzorgt excursies en diverse educatieve activiteiten, vooral voor de hoogste klassen van de basisschool. Ook biedt de heemtuin maatschappelijke stages voor scholieren aan.

Op de website vindt men een pagina met alle activiteiten.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk.
De website en een algemeen toegangsbord zorgen voor de nodige informatie. Ook is er een folder op de heemtuin verkrijgbaar.

Elke zaterdagmiddag en ’s zomers ook op woensdagavond zijn er medewerkers van de stichting aanwezig.