Heemtuin Krimpen

Heemlaan,
2923 GR Krimpen a/d IJssel
Zuid-Holland
r.terlouw@zhl.nl
Website: http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-buurt/natuurgebieden/heemtuin-krimpen/

Contactpersoon:
Rudi Terlouw, tel. 06-53148232, Stichting Zuid-Hollands Landschap, tel. 2722222.

Openingstijden:

Het heempark is toegankelijk op de gemarkeerde paden tussen zonsop- en -ondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt in het zuiden van Krimpen a/d IJssel midden tussen de bebouwing aan de Heemlaan. Er is een parkeervoorziening naast de toegangsbrug.

Openbaar vervoer: NS-station Rotterdam-Alexander, metro Capelse Brug, bus 97 of 98 naar Krimpen, halte Vijverlaan. Fietsverhuur: NS-station Rotterdam CS, 010-4126220.

Toegang

Gratis. Geen toegang voor honden.

Heemtuin Krimpen

In 1975 begon de gemeente Krimpen a/d IJssel met de aanleg van het ongeveer 2 ha grote heempark; een initiatief van een Gemeentelijke Commissie ‘Micro Recreatie’. Een van de leden van deze commissie, dr.J.J.W. Polder, heeft voor de gemeente dit heempark ontworpen en van het begin af aan alles begeleid.

Het ecologische heempark werd aangelegd op de veengrond van een voormalig weiland en bevat planten uit de omgeving, groeiend in plantengemeenschappen. Plaatselijke verschillen in grondsoort, grondwaterstand, belichtingsgraad, concurrentie en terreinbeheer bepalen welke gemeenschappen zich vestigen en handhaven.

Er zijn heel weinig plantensoorten gezaaid of aangeplant, met uitzondering van wat bomen en struiken.

De volgende biotopen kan men er vinden: veenmosrietland, elzenbroekbosje, eiken-berkenwalletje, beschutte slecht gedraineerde weide op rivierklei, dijk met plaatselijk zand- of kleiafdekking, lage hooilandjes op veengrond tot rivierkleilaag op veen, rivierkrib met basaltbekleding, berkenwalletje, veengebied (oud bosveen) met blauwgrasland en veenpoelen, een vijver en verschillende sloten die de tuin op een natuurlijke manier begrenzen.

In de fraaie hooilandjes zijn veel soorten orchissen te vinden, zoals de breedbladige orchis en gevlekte rietorchis, maar ook egelboterbloem, blauwe zegge, spaanse ruiter en poelruit.

In de bijzonder mooi ontwikkelde blauwgraslanden vindt men grote pimpernel, veenwortel, blauwe knoop, waternavel, gagel, zonnedauw, veenmos en klokjesgentiaan, moeras- en koningsvaren, en nog vele bijzondere soorten die alle spontaan opgekomen zijn.

Het beheer is per deel-biotoop afgestemd en bestaat uit het één tot drie maal per jaar maaien en afvoeren van de grazige delen, het gefaseerd schonen van de poelen en het onderhouden van de begreppeling. Verder het onderhouden van het wandelpad en het snoeien en knotten van de beplanting.
Sinds 2008 heeft de Stichting het Zuid-Hollands Landschap het beheer van de Gemeente Krimpen overgenomen.

Faciliteiten

Er is een wandelfolder beschikbaar in de folderbak bij de ingang van het terrein.