Heemtuin Leiderdorp

lid

Lid

Persant Snoepweg , 1
2353 KA Leiderdorp
Zuid-Holland
j.klapwijk@leiderdorp.nl
Website: http://www.mecleiderdorp.nl/leuk_om_te_doen/park-heemtuin/

Contactpersoon:
Jasper Klapwijk, j.klapwijk@leiderdorp.nl

Openingstijden:

Op werkdagen van 8-17 uur, van april t/m oktober

ook op za-, zo- en feestdagen van 15-17 uur.
Op werkdagen van 8-16 uur, van november t/m maart

en op za-, zo- en feestdagen gesloten.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin maakt deel uit van park ‘De Houtkamp’.
Openbaar vervoer:
NS-station Leiden CS of Lammenschans, buslijn 2, halte Elisabeth Ziekenhuis.
NS-station Leiden CS, Buslijn 182, halte Leythenrode Verpleeghuis, Engelendaal / Persant Snoepweg.

NS-station Leiden CS, buslijn 183, naar Leiderdorp, halte Rijnland Ziekenehuis.

NS-station Leiden Lammenschans, buslijn 1, halte Elisabeth Ziekenhuis.
NS-station Leiden CS, Arriva Q-liner 365, halte Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp.

Fietsverhuur: NS-station Leiden CS, 071-5120068

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heemtuin Leiderdorp

De 1,8 ha grote heemtuin is een onderdeel van park ‘De Houtkamp’ (18 ha) met speelweiden, vijvers, groenpartijen en een kinderboerderij.

‘De Houtkamp’, inclusief de heemtuin werd in 1971 naar een ontwerp van tuin- en landschapsarchitect W. C. J. Boer aangelegd en na twee jaar volgde de openstelling voor het publiek.

In de tuin is ernaar gestreefd, ruimte te creëren voor de plantengemeenschappen, die van nature in de streek thuishoren en op kleinere schaal voor de vegetaties van de hogere gronden. Bij de aanleg is erg veel grond vergraven en zand- en veengrond van elders aangevoerd. De diversiteit van groeiomstandigheden is verder verhoogd door hoogteverschillen en (later ingevoerde) waterbeheersing. Door de aanleg van dammetjes kan het water nu in- en uitgelaten worden en vooral het vervuilde water uit de omgeving geweerd worden. Zo kon er een gebied met een extreme hoeveelheid plantengemeenschappen en een soortenrijke vegetatie ontstaan: glanshaverweide, natte hooiweide, een akkertje, een veenkom en een hoogveeneiland, beuken-eikenbos, een kunstmatig beekje met bronbosvegetatie, droge bermen, vogelkers-essenbosje, elzenhakhoutbos, moeras en verlanding, stinzenbos, duinweide, verschillende muurtjes, een hoogstamboomgaard en een ruige hoek.

Het standaardwerk Plantengemeenschappen in Nederland van prof. V. Westhoff en dr. A.J. den Held uit 1969 werd bij de aanleg en later bij het beheer als leidraad gebruikt.

Heemtuin Leiderdorp laat in de verschillende tuinonderdelen een groot aantal inheemse wilde planten zien, waaronder veel zeldzame. Maar ook de fauna kent haar bijzonderheden, bijv. wijngaardslakken en 18 soorten juffers en libellen.

Het dynamische spel met de natuur – zeg maar het intensieve beheerwerk – wordt in deze tuin uitgevoerd door een team van drie vaste medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst (inclusief werkzaamheden in het overige parkcomplex).

Faciliteiten

Iedere eerste zondag van de maand van april t/m oktober om 15 uur kan men zich aansluiten bij een vaste rondleiding. De rondleiding begint vanaf de hoofdingang in het park De Houtkamp tegenover de Kinderboerderij

Groepsrondleidingen op andere momenten zijn na telefonische afspraak ook mogelijk.

Heemtuin Leiderdorp biedt de bezoeker een breed pakket aan informatie: bordjes bij de plantengemeenschappen, een uitvoerige gids en een bord met actuele informatie.

Nabij de heemtuin ligt een Milieu Educatie Centrum, een kinderboerderij en een natuurgebiedje, de zgn. Waterschapsheuvel, een voormalige speelvijver die tot natuurgebied werd omgetoverd.

Vanuit het MEC (voor het publiek alleen op zondagen van april t/m oktober geopend van 15-17 uur) worden veel educatieve activiteiten in ‘De Houtkamp’ georganiseerd en men kan regelmatig tentoonstellingen e.d. in het gebouw bekijken.