Heemtuin Malden

Bosweg, 8a
6851 KR Malden
Gelderland
heemtuin@heemtuinmalden.nl
Website: http://www.heemtuinmalden.nl
Fotoalbum

Contactpersoon:
Mevr.H. Koemans Heemhuis: tel. 024 3586638

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin is gelegen in het noordoosten van Malden (gem. Heumen, ten zuiden van Nijmegen), aan de rand van het uitgestrekte bosgebied Heumensoord.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Nijmegen, buslijn 83 (Venlo) en 1 (Molenhoek). Fietsverhuur: NS-station Nijmegen, 024-3229618.

Toegang

Gratis, honden aan de lijn.

Heemtuin Malden

In 1978 werd op een verwaarloosd gebied van 8 ha aan de rand van Malden een heemtuin aangelegd. Het beheer van de tuin werd door de gemeente Heumen toevertrouwd aan de Vereniging ‘Vrienden van de Heemtuin Malden’.
Het braakliggende akkerland heeft zich sindsdien ontwikkeld tot schraalgrasland. Het beheer (een maal per jaar maaien en het maaisel afvoeren) is erop gericht de relatief schrale uitgangssituatie te behouden. Op het grasland staat een bijenstal.
Een deel van het grasland is omgeploegd en dit wordt nu weer beheerd als akker. Deze wordt slechts licht bemest met compost en ondiep geploegd zodat akker(on)kruiden als klaproos, glad biggenkruid, slofhak, gele ganzenbloem en bolderik weer een kans krijgen.
De heide wordt in stand gehouden door met de hand opslag van boompjes en grassen te verwijderen. Door maaien wordt de noodzakelijke verjonging van de heide gestimuleerd. Zonodig wordt op kleine schaal geplagd.
Naast de droge heide treft men rondom een ven ook natte heide aan. Op de ingebrachte venige bodem groeien dopheide, gagel, wilg en zachte berk. Veenpluis en zonnedauw zijn hier spontaan tot ontwikkeling gekomen.
Ruim de helft van de heemtuin bestaat uit bos. Het beheer is erop gericht het productiebos (naaldhout, in de jaren 1930 geplant ten behoeve van de mijnbouw) om te vormen tot een meer natuurlijk bos. Door selectief dunnen zijn open plekken ontstaan waar de natuurlijke ondergroei kans krijgt zich te ontwikkelen.
In de noordwesthoek van de tuin, vlakbij de bebouwing, bevindt zich de kruidentuin met diverse keukenkruiden, geneeskrachtige planten en verfplanten.
Begin 2002 is een insectenhuis gebouwd met nestgelegenheid voor solitaire wespen en bijen.
Ter vervanging van het nu voedselrijke ven werd een nieuw ven gegraven, de zg. amfibieënpoel.
Speciaal voor de educatie is een moestuin aangelegd waar op milieuvriendelijke wijze diverse groenten worden gekweekt en waar rupsen en andere insecten niet verdelgd worden maar welkom zijn.
Voor groepen van de basisscholen worden in het voor- en najaar door de natuurgidsen vele natuurlessen gegeven. Sinds 1995 zijn een educatief medewerker en een beheeder werkzaam in de heemtuin.

 

Faciliteiten

Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak. In de tuin bevindt zich het Heemhuis, waar bezoekers terecht kunnen voor nadere informatie (o.a. folder en natuurpad) en waar men boeken en tijdschriften in kan kijken. Verder wordt informatie gegeven op bordjes in de tuin zelf.

De Vereniging ‘Vrienden van de Heemtuin Malden’ organiseert voor haar leden regelmatig activiteiten zoals cursussen, lezingen, excursies en open dagen waar, na inschrijving, bezoekers uiteraard ook welkom zijn.