Heemtuin ’t Hoefblad

Prinses Beatrixpark , 7
3121 KJ Schiedam
Zuid-Holland

Contactpersoon:

Openingstijden:

Dagelijks van 10-16 uur.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt op een eiland midden in het Prinses Beatrixpark.

Openbaar vervoer: NS-station Schiedam, tramlijn 11, halte Churchillweg.

Fietsverhuur: NS-station Schiedam.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heemtuin ’t Hoefblad

 

In 1959 werd op een langwerpige strook aan de rand van het Prinses Beatrixpark een waterrijke heemtuin aangelegd.

Door inklinking van de bodem verloor de tuin in de jaren 1970 drastisch aan waarde. Dit werd veroorzaakt door daling van de grondwaterspiegel, maar meer nog door de aanleg van een zeer drukke rijksweg vlak langs de heemtuin.

De gemeente Schiedam besloot daarom in het begin van de jaren 1980 op een gunstiger plek in hetzelfde park een nieuwe heemtuin aan te leggen. De oude tuin staat nu bekend als de Moerastuin.

In de nieuwe heemtuin ’t Hoefblad vindt u allerlei streekgebonden planten. De kenmerken van het Zuid-Hollandse landschap zijn in het klein nagebootst, zoals: griend, dijk, kleiput, ruigte- en rietvegetatie, bosschages, veenvijver, sloot, akker en hooiland.

Bij de aanleg van de tuin is rekening gehouden met de eisen die bepaalde dieren aan hun biotoop stellen. Zo zijn snoeihoutwallen voor vogels aangelegd en nestkastjes opgehangen.

Verder vindt men er nog een pluktuin en op de dijk ligt een stukje ‘echte’ spoorbaan met spoorberm-planten.

Een deel van de wegbermen en singeloevers in de Schiedamse nieuwbouwwijken is ingezaaid met zaad dat in de heemtuin werd gewonnen.

Het onderhoud van de tuin wordt uitgevoerd door beheerder Irado.

Faciliteiten

Regelmatig vindt er een leuke excursie of activiteit plaats in de heemtuin.

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk. Op informatieborden staat welke specifieke planten en dieren aanwezig zijn.

Naast de heemtuin ’t Hoefblad ligt de gelijknamige kinderboerderij. Tevens is er een bijenstal in het Beatrixpark.