Heemtuin Westwijk

Heemtuinpad, 2
3132 PT Vlaardingen
Zuid-Holland
ton.tobe@vlaardingen.nl

Contactpersoon:
Ton Tobé, 010-2484975.

Openingstijden:

Van 1 januari t/m 31 december: 9.00 – 16.00 uur

Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark is gelegen in Vlaardingen-West, vlakbij Marnixlaan/Dr. Wiardi Beckmansingel.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Vlaardingen-West, ca. 15 min. lopen (vanaf het station rechtuit, Dr. W. Beckmansingel, aan het eind Marnixlaan oversteken, even naar rechts, het Heemtuinpad op) of buslijn 55, halte Erasmusplein.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Heemtuin Westwijk

Het heempark (1,3 ha) is ontworpen door Gerard Davidse.

De bodem van het voormalige weiland bestond oorspronkelijk uit ca. 40-70 cm klei op een ondergrond van veen.

Bij de aanleg, in 1969, is getracht een gevarieerde bodemopbouw te verkrijgen. Gedeeltelijk is de kleilaag afgegraven, waardoor de oude veenlaag is bovengekomen en de oorspronkelijke laagveenvegetatie zich weer heeft kunnen ontwikkelen.

Op een ander deel zijn hoogveenturven aangebracht en is een vochtige heidebegroeiing aanwezig. Op een gedeelte van de heide, waar de bomen te veel schaduw brachten, is de spontane omvorming tot een varenhoek gestimuleerd.

Op andere plaatsen is de bodem afgedekt met kalkrijk zand (10-80 cm), met een duinvegetatie, terwijl elders de grond is opgehoogd met klei.

Pleksgewijs is er mergel aangebracht om de Limburgse bos- en zoomplanten te stimuleren, zoals de gevlekte aronskelk, gevlekt longkruid en bosbingelkruid.

Er werden een sloot en een vijver gegraven, reliëf werd aangebracht en in de randen werden bomen en struiken bewust dicht op elkaar geplant om zo snel mogelijk een bosachtig milieu te laten ontstaan. In deze bosranden bloeien in de lente de stinzenplanten en later in het jaar ook andere bosplanten, zoals gele monnikskap, eenbloemig parelgras en groot springzaad.

Op een schiereiland groeit een lokale dijkbegroeiing met o.a. gulden boterbloem, wilde kievitsbloem, goudhaver en Brunel. Langs het water groeien oeverplanten als de dotterbloem.

Het middengedeelte van de tuin is min of meer open gehouden. Hier groeien op de vette kleigrond o.a. slipbladkaardebol, een regioadventief en vijfdelig kaasjeskruid, terwijl op de hoge, droge zandgrond duinplanten zich konden vestigen, zoals de ossetong, echt duizendguldenkruid en kruipend stalkruid.

In de zoomvegetatie staan pijpbloem, klimopbremraap en verschillende soorten klokjes.

Verder vindt men er nog schrale vochtige riet- en hooilanden met bijv. brede orchis, poelruit en knolsteenbreek.

Op de kapvlakte zijn gewoon vingerhoedskruid, wilgenroosje en rankende helmbloem aspectbepalende soorten en bij het vochtige heidegedeelte ligt een schraal graslandstukje waarin veel blauwe knoop staat.

Ook voor dieren is de tuin aantrekkelijk. De volgende diersoorten worden er waargenomen: ijsvogel, waterral, kleine modderkruiper en egel. Om het geheel voor vogels en kleine zoogdieren nog aantrekkelijker te maken zijn o.m. takkenbossen geplaatst. Voor dagvlinders is het heempark vanaf juli een paradijs, het koninginnekruid zit vol met atalanta’s, dagpauwogen, landkaartjes en vele andere. In augustus en september zit blauwe knoop vol met vlinders.

Onlangs zijn Johan Gortemoller en Jeroen Buijs betrokken geweest bij een onderzoek naar de mogelijkheden tot het behoud van deze bijzondere tuin. Download via deze link het uitgebrachte rapport van de WUR.https://www.sntp.nl/wp-content/uploads/2022/02/The-future-of-Heemtuin-Westwijk-FINAL-REPORT-for-printing.pdf

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn mogelijk na telefonische afspraak. De paden in heempark Vlaardingen hebben namen, die verwijzen naar planten die langs het betreffende pad opvallend aanwezig zijn, bijv. het Bremraappad, het Blauwe knooppad en het Kamperfoeliepad.
Bij de ingang van de tuin staat een plattegrond.