IVN-Heemtuin Matenpark

achter de Ferguutgaarde,
7329 BH Apeldoorn
Gelderland
info@ivn-apeldoorn.nl
Website: http://www.ivn-apeldoorn.nl

Contactpersoon:
F. v. d. Born, IVN-Werkgroep Heemtuin Matenpark, 055-5426597.

Openingstijden:

Van 1 april tot 1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt in Apeldoorns grootste woonwijk ‘De Maten’ in het zuidoosten van de stad.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Apeldoorn, stadsbuslijnen 3 en 4 naar ‘De Maten’, halte Jaromirgaarde. Fietsverhuur: NS-station Apeldoorn, 055-5211778.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

IVN-Heemtuin Matenpark

Het is de opzet van deze, in de jaren 1982-84 aangelegde heemtuin, iets van de oorspronkelijk rijke flora van de omgeving van Apeldoorn – gelegen op de overgang van de Oost-Veluwse stuwwal en de IJsselvallei – te laten zien.

De tuin van 1,2 ha maakt deel uit van het veel grotere ‘Matenpark’, dat eveneens een relatief natuurlijke opzet heeft gekregen.

De gemeentelijke dienst van Apeldoorn en een IVN-werkgroep legden in fasen deze aan twee kanten door water begrensde heemtuin aan. Er ontstonden kleine houtwallen, graslanden op zand- en kleigronden, loofbosjes, naaldbosjes, vochtig hooiland, een verlandingszone, wilgenstruweel en een dijkje van oud puin.

Na de grondwerkzaamheden en het planten van struiken en bomen (o.a. boomfeestdag 1983) werden in 1984 verschillende heemtuingedeelten met passende zaadmengsels ingezaaid. Zo werd maaisel van een natuurgebied bij Winterswijk op een schiereiland uitgestrooid, teneinde een blauwgraslandvegetatie op gang te brengen.

Sinds 1985 ontwikkelt de tuin zich voorspoedig. Ratelaars traden al gauw op en de eerste gevlekte orchissen verschenen in 1987, gevolgd door heide- en moeraskartelblad en de welriekende nachtorchis.

Vanwege de grote variatie aan milieus en het intensieve zaaien was er al snel sprake van een soorten- en bloemrijke begroeiing.

De IVN-werkgroep en de gemeentelijke dienst beheren de tuin met een beheersplan, dat gericht is op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Het extensieve beheer bestaat o.a. uit verschralend maaien en afvoeren van de graslanden.

Faciliteiten

Het IVN verzorgt op aanvraag groepsrondleidingen.