IVN-Heemtuin Nieuwkoop

Kennedylaan , 33
2421 EM Nieuwkoop
Zuid-Holland
peter-tineke-pieterse@hetnet.nl
Website: http://www.ivn-nieuwkoop.nl

Contactpersoon:
Peter Pieterse, 0172-409420.

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt achter Kennedylaan 33.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Woerden, Alphen a/d Rijn of Leiden met de bus naar Nieuwkoop. Vanaf halte Kennedylaan, 200 meter lopen.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

IVN-Heemtuin Nieuwkoop

Deze heemtuin is ontworpen door Jick Brandes en aangelegd in 1982. De tuin was oorspronkelijk 3500 m² groot.

Langs de rand van dit rechthoekige terrein bevindt zich een bosstrook met stinzenflora. Op een groot deel van het middenstuk is een bloemenweide aangelegd op vochtig zand. Verder vindt men er een akker met akkerbegeleidende flora en een kruidentuin, voedselarm veen, een vijver en een zanddijk met keermuur.

In juni bloeien er enige duizenden rietorchissen.

Er zijn takkenhopen opgebouwd voor vogels en kleine zoogdieren. Voor vogels zijn er ook nestkastjes opgehangen. In 1999 is de heemtuin uitgebreid tot zo’n 1 ha groot. In dit nieuwe gedeelte bevinden zich een hoogstamboomgaard, een legakker, een houtkade, helofytenfilter, een plas, een dijk (grondwal) met inheemse bomen en struiken en een griend. In 2009 is er een bijenstal in de tuin gebouwd. Vanachter glas hebben bezoekers goed zicht op de activiteiten bij de ingang van de bijenkast.

De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van het IVN. Een aannemer voert de grotere onderhoudswerkzaamheden uit.

Faciliteiten

 

Er vinden regelmatig rondleidingen plaats:

van april t/m september iedere vrijdagavond van 19-21 uur, van oktober t/m maart: iedere 3de zaterdag van de maand 9-12 uur tijdens onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Groepsrondleidingen zijn ook mogelijk na telefonische afspraak.

Bij een aantal planten staan naambordjes. In de bezoekersruimte worden door het IVN dialezingen, tentoonstellingen en open dagen georganiseerd. Er zijn boeken en tijdschriften ter inzage en er is koffie, thee e.d. verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u de website van het IVN, afdeling Nieuwkoop bezoeken, www.ivn-nieuwkoop.nl.