Laarmantuin

lid

Lid

Kerklaan , 34
9751 NN Haren
Groningen
Tuin-beheer@hortusharen.nl
Website: http://www.hortusharen.nl

Contactpersoon:
Rick Mensink Tuin-beheer@hortusharen.nl 06-14651530

Openingstijden:

Dagelijks van 9.30-17.00 uur, behalve op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ligging en bereikbaarheid:

Hortus Haren is gelegen aan de noordkant van het dorp Haren, ongeveer 5 km ten zuiden van Groningen.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Haren, ca 20 min. lopen (wegwijzers).

Vanaf NS-station Groningen, buslijn 50, 51, 54 of 58, uitstappen halte Botanicuslaan.

Fietsverhuur: NS-station Groningen, (050) 312 41 74.

Toegang

Volw. vanaf 13 jaar: € 6,00,

kind 4 t/m 12 jaar: € 3,00,

kind t/m 3 jaar gratis,

65+: € 4,00.

Honden, behalve een blindengeleidehond, worden niet toegelaten.

Laarmantuin

Laarmantuin in de Hortus Haren

In 1917 kocht de Rijksuniversiteit Groningen het landgoed ‘Huize De Wolf’ in Haren.

Omstreeks 1930 werd hier begonnen met de aanleg van een grote wildeplantentuin. Het werd het levenswerk van hortulanus E. Laarman, naar wie de tuin tegenwoordig genoemd wordt.

De uitgangssituatie in Haren was (en is) relatief gunstig: de bodem bestaat uit zand met een hoog leemgehalte. Ongeveer 50 cm beneden het maaiveld bevindt zich een ondoordringbare keileemlaag.

Bovendien heeft het gebied een gesloten waterhuishouding, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt.

Bij de aanleg van grasland en heide is een microreliëf gecreëerd met bulten, laagten en begreppeling, waardoor noord- en zuidhellingen en diverse gradiënten ontstonden. In het grasland, dat een beheer kent van eenmaal per jaar maaien en afvoeren, groeien o.m. parnassia, soldaatje, kievitsbloem, waterdrieblad en breedbladige orchis.

In het heidegebied is een gedeelte begroeid met veenmos, waar beenbreek zich gestaag uitbreidt.
In een veenput groeien lavendelheide, cranberry en aan de schaduwzijde de Zweedse kornoelje. Aangrenzend bevindt zich de gagelvallei, waar naast de geurige gagel het Linneausklokje en Dalkruid in voorkomen.

In het arboretum is een collectie bomen aangeplant in een natuurlijk aandoend bos, compleet met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag. Dit arboretum heeft het karakter van een stinzenbos. De rijke bloei van stinzenplanten is in het voorjaar een lust voor het oog. Ook bosplanten als Bosereprijs, kranssalomonszegel en boswederik zijn hier te vinden.

In het Pinetum bestaat de ondergroei o.a. uit zevenster en witte klaverzuring.

Naast de vele (zeldzame) inheemse soorten treffen we in de Laarmantuin ook planten aan, die afkomstig zijn uit andere landen. Zo bevinden zich in het graslandgedeelte enige rotsmuren en een met stenen bezaaide ‘Alpenweide’, waar alpiene planten groeien.
Verder is de Hortus zeer rijk aan paddenstoelen en mossen. Ook is er een bijenstal en een insectarium met exotische insecten en spinnen.
Begin jaren ‘80 werd Hortus Haren losgekoppeld van de Rijksuniversiteit Groningen. De Hortus ontwikkelde zich daarna van een tuin met vooral wetenschappelijke waarde tot een toeristisch-recreatieve tuin, die zich richt op een zo breed mogelijk publiek.

Mede door vrijwilligers en leerlingen van het AOC Terra wordt de tuin onder de stichting ‘Behoud Groene Hortus’  onderhouden.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn op aanvraag dagelijks mogelijk (minimaal 2 weken voor de rondleiding aanvragen).

Bij de balie kunt u meer informatie krijgen.

Onze afdeling horeca kunt u vinden in het Chinese Theehuis of de Plantage.

In het receptiegebouw is een winkeltje, waar o.a. diverse producten en souvenirs te koop zijn.

Regelmatig worden er in de Hortus shows, markten en beurzen georganiseerd.
Andere tuingedeelten in Hortus Haren: grote rotstuin, voedselarme plas, rosarium met fruitbomen.