Heempark de Heimanshof

Vreeswijkstraat/Anna Polakweg , 7
2533 SW Den Haag
Zuid-Holland
erik.vanveen@denhaag.nl
Website: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/heempark-de-heimanshof.htm

Contactpersoon:
Erik van Veen, 070-3051420 of 0640473093.

Openingstijden:

Ma t/m vri 8.00-16.00 uur, tevens van april t/m oktober iedere zo van 13.00 tot 16.00 uur

Ligging en bereikbaarheid:

De landschappentuin ‘Heimanshof’ ligt ten zuidoosten van het centrum van Den Haag.

Openbaar vervoer: NS-station Den Haag CS, buslijn 25, halte Zuiderpark.

Fietsverhuur: NS-station Den Haag CS, 070-3853235.

Toegang

Gratis. Honden niet toegestaan.

Heempark de Heimanshof

Als een van de laatste onderdelen van het Zuiderpark (110 ha, eerste ontwerp van H.P. Berlage in 1908) werd in de zuidwesthoek van het park een ‘wetenschappelijke tuin’ aangelegd.

De aanlegwerkzaamheden van deze 3,5 ha grote tuin werden in 1933 gestart en in 1935 voltooid. Ontwerpster was mevr. Gorter-ter Pelkwijk, die zich liet inspireren door ideeën van de veldbioloog en pedagoog Eli Heimans.

De ‘wetenschappelijke tuin’ – tegenwoordig ‘Botanische en landschappentuin Heimanshof’ genoemd – werd pas in het Natuurmonumentenjaar 1970 voor een breed publiek opengesteld. Sindsdien kan men een systematische tuin met een groot assortiment planten, gerangschikt naar families, een boerendorp met opstallen, moestuinen, akkers, weidegrond, boomgaardje, hakhoutbosje, veenafgraving en bosranden en de landschappentuin bezichtigen.

In deze landschappentuin (1,7 ha) werden veertien in Nederland voorkomende landschappen op plantengeografische grondslag aangelegd: eiken-haagbeukenbos met een oude beekloop, een Limburgse helling met een holle weg en een oude mergelgroeve, een beukenbos, een rivierdijkje, vochtig schraal hooiland, elzenbroek, een verlandingsplas, een heideveld, eikenbossen, een droge kalkhelling, een veenput, een 70 m lange beek, naaldhoutaanplant en struweelzoom langs heide en beukenbos.

Onderhoud en beheer van de tuin worden uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Milieu en Vergunningen en enkele vrijwilligers op basis van duidelijke ‘werkpakketten’ per landschapstype.

Ondanks de relatief kleine schaal ontwikkelde zich in de loop der decennia door zorgvuldig beheer een natuurlijk ogend geheel. Bijzondere plantensoorten zijn eenbes, genadekruid, prachtschubwortel, gele anemoon, blauwe bremraap en schedegeelster.

De landschappentuin is zeker niet alleen vanuit het standpunt van de plantenliefhebber bekeken interessant, maar heeft ook faunistisch het een en ander te bieden, zoals veel vogelsoorten, amfibieën, insecten en bijv. ook wijngaardslakken. Er is ook een bijenstal aanwezig.

 

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk. Bij de ingang van de tuinen staan enkele paviljoens (o.a.Milieu Service Punt), waar de bezoeker seizoensgerichte wandelbrochures kan verkrijgen. Ook zijn er boeken en tijdschriften ter inzage.

Het Zuiderpark is niet alleen vanwege zijn bovengenoemde tuinen natuureducatief en –recreatief aantrekkelijk. Vlakbij bevinden zich de Haagse school- en kindertuinen en een groot kinderboerderijcomplex. Het zijn dan ook vooral schoolklassen, die van de zuidwesthoek van het park gebruik maken.