M. Sicman Hardemantuin

Meijendelseweg, 38
2243 GN Wassenaar
Zuid-Holland
a.looff@dunea.nl
Website: http://www.dunea.nl

Contactpersoon:
bezoekerscentrum@dunea.nl A. Kloos, tel. 070-5117276

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

Openbaar vervoer: NS-station Den Haag CS, buslijn 43, halte Kieviet.

Fietsverhuur: NS-station Den Haag CS, 070-3853235.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

M. Sicman Hardemantuin

Het plan voor een duintuin ontstond in 1972 bij de toenmalige Haagse Dienst voor School- en Kindertuinen, die graag een educatieve tuin wilde in Meijendel. Dit in aanvulling op de andere informatieve activiteiten in het duingebied.

In 1973 werd de aanleg van de duintuin gestart op een stuk oud cultuurland gelegen direct achter de voormalige boerderij Meijendel. De tuin is vervolgens in 1979 nog een stukje uitgebreid, zodat de tuin ca. 1,1 ha groot werd.

Om bezoekers van Meijendel kennis te laten maken met de vaak bijzondere planten van een vochtige duinvallei, is er een plas met een moerasgedeelte gegraven. Het vrijgekomen zand is gebruikt om daarmee een paraboolduin met een schaduwrijke noordhelling en een zonbeschenen zuidhelling te creëren.

Een groot deel van de oude boombeplanting, die voor een deel nog uit de ontginningstijd (1850) stamt, zoals forse eiken, iepen en meidoorns, is gehandhaafd. Dat geldt ook voor enkele eikenhakhoutwallen.

Op de geleidelijke overgangen van nat naar droog zijn met zaad van planten uit de directe omgeving en ook met enkele plaggen de daar gewenste soorten aangevoerd. Verder is veel aan de natuurlijke successie overgelaten.

Bij een inventarisatie in 1974 beschikte de tuin over 121 soorten hogere planten. Ook nu kan men er nog veel en ook zeldzamere soorten tegenkomen: o.a. wilde asperge, veelbloemige- en duinsalomonszegel, driedistel en vleugeltjesbloem.

Het water in de tuin gebruiken kikkers, padden en salamanders om hun eieren af te zetten.

In de zomer is de tuin tevens een geliefde plaats voor allerlei insecten, o.a. dagvlinders en libellen.

Nu ruim 30 jaar na de aanleg zijn in de tuin de sporen van verzuring waar te nemen. Het van oorsprong kalkrijke zand raakt uitgespoeld. In en langs de rand van de plas krijgen nu ook soorten van een minder kalkrijk milieu een kans. Gedeeltelijk plaggen en omzetten moet weer kalkrijk zand aan de oppervlakte brengen.

De naam van de duintuin, Sicman Hardemantuin, was een eerbetoon aan de inzet van dit Haags gemeenteraadslid (1955 tot 1986) op het gebied van natuur en educatie.

De tuin wordt beheerd door Dunea.

 

Faciliteiten

 

Groepsrondleidingen zijn niet mogelijk. Wel staan er bij een aantal planten en andere bijzonderheden naambordjes.

Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet in de Duintuin, die afgehaald kan worden in het bezoekerscentrum van Dunea. De tuin is voor rolstoelgebruikers aangepast door halfverharde paden en brede toegangshekken.

In het bezoekerscentrum Meijendel liggen boeken en tijdschriften ter inzage en ook te koop en kunt u zich nader informeren over het omringende duingebied Meijendel (ca. 2000 ha groot).

Tegenover het bezoekerscentrum ligt een theetuin, die elke dag geopend is.