Moeras en stinzentuin

lid

Lid

Kerkdijk, 126
3615 BJ Westbroek
Utrecht

Website: https://moerasenstinzenplantentuin.nl/

tuin-wb-7

Contactpersoon:
Dr. Wim Baas, o.a. mede-auteur Stinzenflora in Fryslan 0346 281485

Openingstijden:

Elke laatste zaterdag van de maanden februari tot september en tevens de tweede zaterdag van maart (stinzenplanten) en juni (bloeiende orchideen). Toegang vrij tussen 10.00 – 17.00 uur.

Ligging en bereikbaarheid:

Westbroek is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente De Bilt, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp is gelegen in een landelijk gebied ten noorden van de stad Utrecht. De tuin ligt aan de noordkant van Westbroek

Toegang

Zie openingstijden

Moeras en stinzentuin

De natuurrijke, ecologisch beheerde ‘Moeras- en Stinzenplantentuin’ ligt aan de rand van het SBB-natuurreservaat ‘De Westbroekse Zodden’. Het moerasgedeelte van de educatieve tuin is dan ook grotendeels natuurlijk. Op een brede, niet-verveende voormalige veenweide zijn sinds 1992 diverse biotopen aangelegd: een voedselarm veenmoeras, een heldere veenvijver en diverse biotopen voor stinzenplanten. In de ‘stinzenplantenbiotopen’ zijn tientallen vrachten klei, kalkhoudend puin, zand, schelpengruis en natuursteen verwerkt. Door keermuren en taluds tot ca. 3 m hoog ontstonden veel gradiënten die aan vrijwel alle stinzenplanten groeimogelijkheden bieden. Naast inheemse moerasplanten en stinzenplanten staan in de tuin ook bijzondere niet-inheemse bomen, heesters, moeras- en bosplanten.

Faciliteiten

Rondleidingen mogelijk na afspraak met de eigenaar.