Natuur- en milieueducatieve tuin

Mechelsesteenweg, 365
2500 Lier
België
gerd.goris@pime.provant.be
Website: http://www.pime.be

Contactpersoon:
Ger Goris of Saskia Mercelis, directeur Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME), tel. 0032-(0)15-319511.

Openingstijden:

Tuin: alle dagen van zonsopgang tot -ondergang.
Kantoren: ma t/m vr 9-17 uur en op afspraak.

Ligging en bereikbaarheid:

De natuur- en milieueducatieve tuin ligt rondom het PIME, aan de zuidwestrand van Lier, richting Duffel-Mechelen.
Openbaar vervoer: NMBS-station Lier, buslijn 55 richting Mechelen, halte PIME.
Per fiets: langs Netedijk Lier-Duffel, fietsknooppunt 31

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Natuur- en milieueducatieve tuin

Rond het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (gestart in 1993) ligt een terrein van ca. 5 ha, dat werd omgevormd tot een natuur- en milieueducatieve tuin. De meer natuurlijke elementen nemen 3/4 van de ruimte (ten noordoosten van het moderne gebouw) in beslag. Deze vormen een ruim opgezet, afwisselend en natuurlijk ogend geheel met natte tot vochtige biotopen, zoals een grote vijver, moeras op veenbodem, elzenbroekbosje en natte graslanden en met drogere biotopen, zoals een reliëfrijke noord-zuidhelling, een struweel, eikenberkenbosje, houtwallen en een hooiland.

In een uithoek van dit tuingedeelte vindt men ook een kleinschalige waterzuivering op basis van helofytenfilters, een hout- en schorsfilter en een minizuiveringsstation.
Ten westen van het educatieve centrum bevinden zich de meer educatieve tuinelementen, zoals de systeemtuin (informatie over plantenfamilies), de determineertuin (waar op een speelse en praktische manier soorten op naam te brengen zijn) en een fenologietuin met zonnewijzer en bloemenkalender. In de uithoek van dit tuingedeelte bevindt zich nog een composttuin, waar composteringsmethoden gedemonstreerd worden.
Naar de drukke Mechelsesteenweg toe zijn drie verschillende geluidswanden – aarden wal, begroeide betonnen muur en een scherm van recycled kunststof – aangebracht. De voor- en nadelen van de drie systemen kunnen hier proefondervindelijk onderzocht worden.

Faciliteiten

Het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie biedt een gevarieerd aanbod van educatieve programma’s vooral voor het middelbaar onderwijs. Er zijn regelmatig tentoonstellingen te bezichtigen en allerlei rondleidingen (niet alleen over het terrein) zijn na afspraak mogelijk. Tijdens kantooruren staat een uitgebreid documentatiecentrum open voor alle geïnteresseerden. Ook individuele bezoekers kunnen de tuin op eigen gelegenheid verkennen.