Natuurpark Bloeyendael

lid

Lid

Archimedeslaan, 2
3584 BA Utrecht
Utrecht
info@bloeyendael.nl
Website: http://www.bloeyendael.nl

bloeyend-1

Contactpersoon:
Paul Brassé, secretaris Stichting Bloeyendael, tel. 06-45005700

Openingstijden:

Alle dagen, van zonsopgang tot zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het natuurpark ligt aan de oostkant van de stad Utrecht, ingeklemd tussen de Biltsestraatweg, de stedelijke rondweg N 722 en de rijkswegen A 27 en A 28. De hoofdingang ligt aan Archimedeslaan 2, halverwege de kruisingen met de Galileïlaan en de Biltsestraatweg.

Openbaar vervoer: stadsbus lijn 11 (richting De Uithof), halte Pythagoraslaan. Aan het einde van deze laan linksaf is de Archimedeslaan. Even verderop aan de linkerkant ligt het park.

Fietsverhuur: NS-station Utrecht CS, 030-2311159.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Natuurpark Bloeyendael

Het natuurpark Bloeyendael werd in de winter 1975/’76, naar een ontwerp van de landschapsarchitect Hans Pemmelaar, door de gemeente Utrecht aangelegd. Het park is circa 8 ha groot en ligt op een historische plek: al in 1660 werd een buitenhuis met die naam voor de eerste keer in een koopakte vermeld.

Kenmerkend voor het park is een groot aantal gevarieerde sloten en waterpartijen met de vele bijbehorende bruggetjes, die de wandelaar niet alleen langs, maar ook over het water voeren. De Rijnsweerdsewetering loopt in het oostelijk deel van het terrein, de Biltse Grift ten noorden van het park. Al het andere water binnen het park is gebiedseigen en relatief zuiver, grond-, kwel- en regenwater. De vele waterpartijen herbergen naast vrij algemeen voorkomende soorten amfibieën en vissen ook ringslangen.

Het park is omzoomd door houtwallen, die zijn beplant met inheemse bomen en besdragende struiken. Dankzij het vele water en de struwelen is het park rijk aan vogels en komt er ook de ijsvogel voor.

Het derde belangrijke element in het park bestaat uit bloemrijke graslanden, waarop verschralend maaibeheer wordt toegepast. Verder vindt u op het terrein een wildakker, een nat grasland van het Dotterbloemverbond, een eilandbosje, bossen die relatief ongestoord hun gang mogen gaan en een gestapelde steenhoop bij de akker met een aantal planten, dat verder niet in het park voorkomt.

In het voorjaar is het park rijk aan bloeiende stinsenplanten.

In de aangrenzende provincietuin (omgeving Provinciehuis) zijn er, naast een flinke waterpartij en rietlandmoeras met Rietorchis, veel vaste plantenborders in de nabijheid van de gebouwen.

Het park wordt sinds 1992 – na een periode van verwaarlozing en bedreiging van zijn voortbestaan – door vrijwilligers van Stichting Bloeyendael i.s.m. de gemeente beheerd. Deze stichting ontstond uit een actiegroep, die in het begin van de jaren 1990 wist te voorkomen, dat deze groene oase werd bebouwd met nog meer kantoren en later een sneltramtracé. Sinds mei 2001 is de stichting ook de trotse beheerder van een uniek verblijf ‘Bloeyendael Binnen’, een door de schelp van de Nautilusinktvis geïnspireerd, vandalismebestendig, mooi en toch milieuvriendelijk gebouw op het hoogste punt van het park.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na aanmelding via telefoon of e-mail mogelijk (zie boven).

Plattegronden en basisinformatie zijn weergegeven op twee informatieborden in het park. In het paviljoen ‘Bloeyendael Binnen’ op Archimedeslaan 2, is er informatiemateriaal en documentatie aanwezig en ook een toilet. Paviljoen en aangrenzende heemtuin zijn echter uitsluitend geopend tijdens activiteiten.

Op de tweede zondagen van de maanden april, mei, juni en september zijn er ‘open dagen’ van 13:00 tot 17:00 uur met rondleidingen en andere activiteiten.

De Stichting Bloeyendael organiseert ook educatieve activiteiten en heeft een ‘Leer-en-doe-boek’ en een wandelgids met drie wandelingen in en rond het park uitgegeven.