Natuurpark ‘De Liniehof’

lid

Lid

Kievitstraat, 3
4931 RZ Made
Noord-Brabant
agefstoop@outlook.com
Website: http://www.madesenatuurvrienden.nl/mnv/natuurpark-de-liniehof

12

Contactpersoon:
Arjen Stoop 06-50892428 https://www.facebook.com/Madese-Natuurvrienden

Openingstijden:

Van zonsopgang tot zonsondergang.

Ligging en bereikbaarheid:

Het natuurpark ‘De Liniehof’ ligt aan de zuidrand van Made en vormt een groenstrook tussen de woonwijk Ligne II en de A 59 (Maasroute).

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Breda, buslijn 123, halte Crullaan, stukje teruglopen en linksaf Fazantenlaan. In de bocht naar links r.a. Kievitstraat.

Fietsverhuur: op het NS station Breda kun je overstappen op OV-fiets.
Je hebt hiervoor een abonnement nodig dat je gratis kunt afsluiten ns.nl/ov-fiets. Je betaalt alleen voor het gebruik van een OV-fiets: € 3,85 per 24 uur.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Natuurpark ‘De Liniehof’

Op 16 februari 1978 gaf de gemeente Made toestemming aan de Natuurvereniging Madese Natuurvrienden (MNV) een groenstrook van 3,75 ha ten zuiden van het dorp als natuurpark in te richten.

Nader onderzoek van het terrein leverde verrassende ontdekkingen op. Uit bodemonderzoek bleek, dat het gebied 5 verschillende grondsoorten kent, t.w. veld- en laarpodzolgrond, beek- en enkeerdgrond en vaaggronden (leem- en kiezelrijk zand zonder duidelijk bodemprofiel). Bovendien bleken binnen de grenzen van het park een aantal interessante historische elementen te liggen: een houtwal, een elzenwal, een oude verbindingsweg, gemarkeerd door oude bomen en een restantje van het grote stuifzand- en heidegebied, ‘Stuyvesant’, dat door de eeuwen heen een strategische rol speelde.

Een acht jaar eerder geplante strook bosplantsoen met diverse soorten bomen en struiken omzoomde het terrein grotendeels.

Gesterkt door deze ideale uitgangssituatie begonnen de ‘Madese Natuurvrienden’ aan het opknappen en herinrichten van hun nieuwe terrein.

Om zoveel mogelijk verschillende milieus te creëren is er heel wat weggezaagd, gegraven en gestapeld. Zo is een zuidhelling in combinatie met een op het noordoosten gerichte stapelmuur gebouwd.

Om natte milieus in het park te krijgen is een vijver, een paddepoel en in het voedselarme gedeelte een vennetje aangelegd.

En tot slot een onkruidakker die elk jaar voor de kermis van Made omgespit en ingezaaid wordt.

Gericht beheer zorgt verder voor diverse typen hooiland, heide, een duinpannetje, een elzen-essen-hakhoutbosje, struwelen en ruigten.

Relatief nieuw zijn in het park een wateronderzoeksplaats, een fraaie, grote insectenmuur en een knuppelbruggetje over het ven.

C.Sipkes begeleidde de vrijwilligers de eerste jaren en hij was het ook, die in 1984, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de ‘Madese Natuurvrienden’ het park officieel opende. Het gevarieerde terrein met een soortenrijke begroeiing – o.a. zonnedauw en wolfsklauw – kent eveneens  veel vogelsoorten, insecten maar ook bv egels .

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk. Sinds 1999 beschikt de vereniging over een kleine werkplaats en een groepslokaal, het parkgebouw de Liniehof. Er worden thema-avonden georganiseerd en er zijn wisselende tentoonstellingen, aangepast aan het jaargetijde. In het gebouwtje zijn koffie, thee e.d. verkrijgbaar.
Basisscholen kunnen er terecht voor kabouterpaden en thematische lesbrieven. Daarnaast kunnen scholen deelnemen aan meerdaagse projecten zoals het project kleine landschapselementen. De ‘Madese Natuurvrienden’ organiseren regelmatig open dagen.