Natuurpark Holy-Noord

Olmendreef,
Vlaardingen
Zuid-Holland
benvanas@gmail.com

Contactpersoon:
Ben van As & T. Tobé, coördinatoren Ecologisch Groen, 010-2484975

Openingstijden:

Het park is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

Wijkpark Holy-Noord ligt in het noorden van Vlaardingen en gaat in het meest noordelijke gedeelte geleidelijk over in een randgebied met landelijk karakter en eindigt in de polder.

Het natuurparkgedeelte ligt bij de kinderboerderij ‘Holywood’. Openbaar vervoer: vanaf NS-station Vlaardingen-Oost, RET buslijn 56, halte Wilgendreef.

Fietsverhuur: NS-station Vlaardingen-Oost, 010-4343657.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Men wordt vriendelijk verzocht, het park zonder hond te bezoeken. Op de vlinderwei, de kraal en het eilandje zijn honden verboden.

Natuurpark Holy-Noord

Het wijkpark Holy-Noord (in totaal 12 ha) werd in 1976 aangelegd. In 1977 besloot men tot een ondergroei van inheemse planten op de 4,5 ha grote puinheuvel en het in dienst nemen van een ‘heemtuinman’.

Het park werd aangelegd op een voormalig weiland, opgespoten met 2-4 m zand. Door nog eens ca. 40.000 m3 puin op het terrein te storten ontstond er een behoorlijk reliëfrijk geheel.

Ophogingen en afgravingen van klei, het gebruik van zand en zeezout voor de duinbeplanting en het strooien van mergel waren maatregelen in dit Natuurpark-gedeelte, die de ontwikkeling van diverse biotopen mogelijk moesten maken. Zo ontstond een Natuurpark met inheemse beplanting en in het meer centrale gedeelte duidelijk herkenbare heemtuinelementen, zoals duinweide, duinhelling, taludbegroeiing, kapvlakten, Zuid-Limburgs bos, vochtig hooiland, stinzenbos, rivieroeverruigte en bronbos.

Tweederde deel van het park wordt omgeven door een brede ringsloot, met enkele bruggen eroverheen. In de ringsloot bevindt zich een klein eilandje, via twee bruggetjes verbonden met de rest van het park. Er groeien daar zo’n 1000 brede orchissen en op de hogere delen vele kievitsbloemen.

Ook werd er veel aandacht aan de fauna besteed: ‘dood-hout-leeft-maatregelen’, een amfibieënpoel, nestkasten en een vlinderwei.

Dit natuurparkbeleid én het feit, dat de gemeente Vlaardingen veel aandacht besteedt aan de ecologische infrastructuur zorg(d)en voor een rijke flora (zo’n 650 wilde-plantensoorten) en fauna met enkele echte verrassingen. Zo groeien er ieder jaar weer ten minste drie soorten bremraap, komen dankzij het takkenbosbeleid o.a. de kleine wespenboktor en de bunzing in het park voor, groeien er zeven soorten orchideeën en veel Rijnmond-adventieven, zie je er parende wijngaardslakken enz.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk.