Natuurterrein ‘De Riethoek’

in Centraal Park Gaasperdam aan het Reigersbospad (fietspad),
Amsterdam
Noord-Holland
post@deruigehof.nl
Website: http://www.deruigehof.nl

Contactpersoon:
Mevr. Linda Theunissen, coördinator, 0294-285021, natuurcentrum Zon Alom, zie bij Natuurpark Klarenbeek.

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

De natuurtuin maakt deel uit van het druk bezochte buurtpark Centraal Park Gaasperdam en ligt tussen kinderboerderij ’t Brinkie en de schoolwerktuinen in.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Amsterdam CS, metro, halte Gaasperplas. Vanaf daar staan wegwijzers. Fietsverhuur: NS-station Amsterdam-Amstel, 020-6923584.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Natuurterrein ‘De Riethoek’

Natuurterrein De Riethoek, aanvankelijk ‘Het Park’ genaamd en 2 ha groot, was het ‘ruige terrein’ in Zuid-Oost, dat door de Vereniging ‘De Ruige Hof’ in 1987 werd omgetoverd tot een natuurvriendelijk gebied met een grote verscheidenheid aan landschapstypen en een belangrijke educatieve en recreatieve waarde voor de omwonenden.

Rietland, nat hooiland, schraalgrasland, een kleine boomgaard met hoogstamfruitbomen, poelen en bosjes werden hier aangelegd resp. tot ontwikkeling gebracht.

In 1993 werd het gebied uitgebreid tot 5,3 ha. De uitbreiding betreft een grondlichaam voor een niet meer aan te leggen autoweg met aansluitend een laaggelegen strook. Het grondlichaam, ‘De Woeste Hoogte’ genaamd, werd rond 1980 gebruikt als stortplaats voor grond, puin e.d. In de loop van de jaren is het gebied begroeid geraakt en verwilderd.

Het laaggelegen gebiedje, de ‘Vallei’ genaamd, is begroeid met ruigte, grasland, struwelen en bos. Voornoemde gebieden zijn middels paden toegankelijk gemaakt.

Volledig dichtgroeien van de struwelen en bosjes wordt tegengegaan. Vooral door de bijzondere structuur van de bodem en een goed beheer komen er bijzondere plantensoorten voor, zoals stijve ogentroost en waterviolier en bomen en struiken als duinroos, trosvlier en wilde appel.

In het natte hooiland groeien riet- en moeraswespenorchis en de grote gele boterbloem.

Voorkomende vogels zijn o.a. nachtegaal, ijsvogel en sperwer.

De natuurtuin wordt, evenals natuurpark Klarenbeek, onderhouden door leden van de vereniging ‘De Ruige Hof’, ondersteund door Landschap Noord-Holland.

Faciliteiten

Rondleidingen zijn telefonisch aan te vragen.

In het natuurcentrum ‘Zon Alom’ aan de Abcouderstraatweg 77, zijn een zomer-natuurpad, zaden en ook koffie en thee te verkrijgen. Boeken en tijdschriften zijn er ter inzage. Er zijn wisseltentoonstellingen.