Natuurtuin ‘De Robbert’

Kemenadelaan , 2
5702KT Helmond
Noord-Brabant
contact@derobbert.nl
Website: http://www.derobbert.nl

de-robbert-3

Contactpersoon:
Secretaris Stichting Natuurtuin Helmond: contact@derobbert.nl.

Openingstijden:

Elke zaterdag van 9-12 uur (behalve bij erg slecht weer).

Tijdens de zomer is natuurtuin de Robbert ook enkele zondagmiddagen open voor bezoekers. Er staan dan informatiebordjes met uitleg over het beheer en vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De data worden bekend gemaakt via de website en de lokale media. Bezoek op andere dagen of tijden is mogelijk op afspraak

Ligging en bereikbaarheid:

 

Natuurtuin de Robbert is anderhalve hectare groot en gelegen in natuurgebied de Bundertjes in het noorden van Helmond.

Navigatie: instellen op Kemenadelaan 2 Helmond. De Robbert ligt 20 meter verderop.

Openbaar vervoer: https://www.bravo.info/bravoflex. Bij de fietsenstalling van het centraal station zijn fietsen te huur.

Natuurtuin de Robbert is niet makkelijk begaanbaar met een rolstoel.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Natuurtuin ‘De Robbert’

 

Beheer: Natuurtuin de Robbert in Helmond Noord is een anderhalve hectare groot terrein in het gemeentelijke natuurgebied de Bundertjes. Het groenbeheer in de Robbert wordt gedaan door vrijwilligers van Stichting Natuurtuin Helmond. Uitgangspunt van het groenbeheer is het versterken van de nog aanwezige natuurwaarden van dit oude beekdal. De vrijwilligers gebruiken hiervoor een onderhoudsplan dat  gebaseerd is op het beleid van grote natuurbeheerders. Het onderhoudsplan is te downloaden van de website.

Natuurherstel: In de loop der jaren is een alleraardigst besloten en afwisselend landschapje ontstaan waar een liefhebber van natuur en rust zich meteen thuis voelt. Maar de Robbert is vooral een plek waar de effecten van groenbeheer op de plaatselijke biodiversiteit worden bekeken. De tuin is opgedeeld in enkele onderhoudszones die op deze kleine oppervlakte naadloos in elkaar overgaan. Er zijn bosjes, bosranden, ruigtes, bloemrijke graslandjes, oevers en poelen. Die samenhangende landschapselementen trekken grote aantallen amfibieën, insecten, vogels en kleine zoogdieren. De Robbert is hierdoor een belangrijk steunpunt voor het natuurherstel in de Bundertjes.

Educatie: Jaarlijks bezoeken enkele honderden schoolkinderen onder begeleiding van vrijwilligers de Robbert waar ze op speelse wijze kennis maken met biodiversiteit en natuurbeheer. De open dagen worden door tientallen natuurliefhebbers bezocht. De Robbert kan gebruikt worden voor natuuronderzoek of als open lucht klaslokaal voor groene opleidingen. Individuele  (hobby)onderzoekers zijn meer dan welkom in de Robbert.

Faciliteiten

Rondleidingen op aanvraag.