Natuurtuin De Wiedijk

S.F. van Ossstraat , 1a
Amsterdam
Noord-Holland

Website: https://www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligersgroep/stichting-natuurtuin-de-wiedijk

Contactpersoon:
Er werkt momenteel geen beheerder op deze natuurtuin. Met alle consequenties voor het beheer en de faciliteiten voor bezoekers...

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

Natuurtuin de Wiedijk ligt in het stadsdeel Nieuw-West, ten zuidwesten van de Sloterplas, tussen de Cornelis Lelylaan en de Pieter Calandlaan.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Amsterdam CS, tramlijnen 1 en 17, halte Piet Wiedijkstraat.

Vanaf NS-station Lelylaan en NS-station Sloterdijk, bus 19, halte Piet Wiedijkstraat.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Natuurtuin De Wiedijk

In 1984 is men in Osdorp gestart met de aanleg van een 1,5 ha grote natuurtuin ‘De Wiedijk’. Een vrijwilligersgroep zorgde binnen enkele jaren voor de aanleg van o.a. een padennet, een duin-, bos- en moerasgebied, beemden en een muurtje. Zij voerden naar eigen inzicht een ontwerpplan uit van tuinarchitect N. Blom (Stadsdeel Osdorp). Een saai parkje – voornamelijk populieren met ‘sierwater’ – werd binnen enkele jaren een natuurlijker aandoend, afwisselend geheel.
De natuurtuin werd vrij snel uitgebreid met een trapveldje met omringend bosplantsoen. Op het trapveldje werd een hoogstamboomgaard geplant en een sloot gegraven, die ’s zomers droogvalt, leefgebied van de groene en bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De steile oevers van het water, dat gedeeltelijk het park begrenst, werden afgraven tot geleidelijk aflopende oevers.
Door de bijzondere vogels die er broedden, kreeg de tuin in 1993 de status van vogelreservaat. Standvogels in De Wiedijk zijn naast de vele zangvogels: bosuil, ijsvogel, buizerd en sperwer.
De natuurtuin wordt ecologisch beheerd: 1 tot 3 keer per jaar maaien en afvoeren. Dode bomen blijven staan en/of liggen, snoeihout wordt verwerkt in takkenrillen. Met als gevolg veel spechten en zeldzame houtzwammen als zalmzwam en blauwe korstzwam.

Hermelijn en wezel hebben hier jaarlijks jongen. Vijf soorten vleermuizen, waaronder de meervleermuis foerageren in de natuurtuin.
Natuurtuin de Wiedijk is onderdeel van de Groene AS, een ecologische verbindingszone tussen Amstelland (A) en Spaarnwoude (S), die weer onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur van Noord-Holland.
In 1997 verwierf natuurtuin De Wiedijk de Gemeentelijke Natuurprijs voor haar ecologisch beheer en educatieve aanbod. Van het prijzengeld, subsidie van het stadsdeel en sponsors werd in 2001 bij de natuurtuin het Ecologisch milieuEducatie Centrum Osdorp (EECO) neergezet. Dit vijfhoekige gebouw met vegetatiedak, ontworpen door architect Sjap Holst van Eco-Design, is opgebouwd uit leem en misbaksels (bakstenen van ongelijke grootte) en is energiezuinig. De buitenkant zit vol met inbouw nest- en vleermuizenkasten.

Voor de bouw van het EECO moest een ondergronds regenwater riool verplaatst worden. Een zelf gegraven beek heeft deze functie overgenomen, tot genoegen van tongvarens en vijverlopers.
Het EECO wordt gebruikt als versterking van de natuurlessen. Scholen kunnen zich aanmelden voor natuurlessen in de Wiedijk. De kinderen volgen lessen met thema’s als vogels, waterdiertjes, insecten en sporen zoeken. Voor de jongsten is er een kabouterpad en een elfjesontdektocht en voor de oudsten De Avontuurlijke Expeditie.

Behalve lessen aan scholieren houdt De Wiedijk zich ook bezig met voorlichting over natuur en milieu aan volwassenen.

De 3 ha grote natuurtuin wordt ecologisch beheerd door twee beroepskrachten, die ook zorg dragen voor de educatie. Zij worden bijgestaan door vrijwilligers, stagiaires en herintreders.

Faciliteiten

Groepsrondleidingen zijn mogelijk na telefonische afspraak.

De bezoeker vindt bij de ingang van het park een informatiebordje met actueel natuurnieuws uit de tuin en het zonnespel: een mobiel electrospel op zonne-energie met wisselende thema’s.
Soundtrackcity: in het EECO zijn iPods te leen met een geluidswandeling door en rond de tuin. Deze geluidswandeling is een hoorspel, waarbij de omgang met inheemse en exotische flora wordt gebruikt als metafoor voor immigratie en autochtone cultuur.