Natuurtuin

Kiewitdreef, 7
3500 Hasselt
België
marleen.ritzen@hasselt.be
Website: http://www.hasselt.be/nl/organisation/31/domein-kiewit-natuurcentrum.html

Contactpersoon:
P. Vos, 0032-(0)11-210849.

Openingstijden:

De tuin is altijd toegankelijk.

Ligging en bereikbaarheid:

De natuurtuin ligt in het noorden van Hasselt in het Stedelijk Domein Kiewit.

Openbaar vervoer: NMBS-station Hasselt, gratis busvervoer met lijn H2, halte Kiewit/kinderboerderij.

Fietsverhuur op station.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn.

Natuurtuin

De natuurtuin

In november 1987 is naar een ontwerp van Martin Hermy met de aanleg van de eerste Belgische natuurtuin begonnen. Nog vóór Kerstmis 1987 was het gelukt een groot deel van het 0,65 ha grote terrein af te plaggen, een vijver en poelen uit te graven, sokkels en heuvels af te werken en een centrale werfweg aan te leggen.

In 1988 bracht men vervolgens stuifzand, grintrijk zand, klei, leem en mergel op de sokkels en veen in de depressies op. Aansluitende substraatheuvels werden afgewerkt en een padennet werd aangelegd. Daarna is alleen strooisel over de bodem verspreid, verder werd er niet gezaaid of geplant.

Zo ontstonden bloemrijke graslanden en een heidegebiedje. De planten worden éénmaal per jaar geïnventariseerd en de waterkwaliteit wordt regelmatig geanalyseerd in samenwerking met scholieren. Enkele opvallende plantensoorten zijn: reukgras, margriet, echte koekoeksbloem, gewone dopheide, kleine en ronde zonnedauw, kruipend stalkruid, slofhakken, knolsteenbreek en wateraardbei.

In 1991 werd de tuin officieel geopend. Enige jaren hierna is een deel van het aangrenzende bos (3 ha) bij de tuin getrokken. De bosrand is minder strak gemaakt, maar verder zijn er geen ingrepen gedaan. De ondergroei bestaat vooral uit interessante mossoorten.

Het beheer over de natuurtuin is in handen van het personeel van de gemeente Hasselt o.l.v. een vaste beheerder. Het vlakbij gelegen Instituut voor Natuurbehoud zorgt voor de wetenschappelijk begeleiding.

Het beheer bestaat uit het 1 x per jaar maaien van de graslanden, het afvoeren van het maaisel en het 2 x per 10 jaar maaien van de heide.

Voor het basis- en middelbaar onderwijs worden educatieve projecten georganiseerd, waaronder wateronderzoek, kennismaken met planten en biotoopstudies.

 

Het Domein

Op het Domein Kiewit vindt de bezoeker verder nog o.a. een park in Engelse landschapsstijl, een kruidentuin, een vlindertuin, een natuurontwikkelingsproject van 70-75 ha met begrazing door Gallowayrunderen, een bijenhal, een ruime kinderboerderij, wandelwegen, educatieve en vergaderruimtes en een cafetaria.

Faciliteiten

Op verzoek zijn groepsrondleidingen mogelijk.

Bij de ingang van de tuin staat een informatieruif.

Bij het secretariaat van het Domein zijn informatiebrochures verkrijgbaar. Incidenteel worden voor bezoekers dialezingen en open-deur-dagen georganiseerd.