Overige Amstelveense Heemparken

lid

Lid

,
Amstelveen
Noord-Holland
w.busse@amstelveen.nl
Website: http://www.amstelveen.nl/web/show?id=46883&langid=43

Contactpersoon:
Walter Busse, zie Jac. P. Thijssepark, Amstelveen

Openingstijden:

Altijd toegankelijk

Ligging en bereikbaarheid:

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn

Overige Amstelveense Heemparken

Park de Ruyschlaan

Ligging: ‘De Ruyschlaan’ ligt rondom de Kruiskerk tussen de Mr. Bardeslaan en de Ruwiellaan.

In het voormalige openluchttheater aan de Ruyschlaan werd al in 1948 dit 2,3 ha grote park aangelegd. Met zijn symmetrisch padennet, bosjes, singels, monumentale bomen, een romantisch gelegen bosvijver en een vlinderweitje roept dit groengebied een beetje de sfeer op van een vroegere buitenplaats. Allerlei stinzenplanten en andere bodembedekkende heemplanten vinden in dit park groeiplekken.

Meanderpark

Ligging: Het park ligt langs de Rijksweg (A9), bij het winkelcentrum.

Het Meanderpark (3,3 ha) werd aangelegd in 1963-’65 naar een ontwerp van C.P. Broerse. Dit wandelpark met vijvers en intensief onderhouden inheemse begroeiing ligt als een natuurlijke oase in een onrustige omgeving (rijksweg, drukbezocht winkelcentrum).

In de vijvers weerspiegelen zich zes torenflats, langs de oevers bloeien in de zomer kattestaart en moerasspirea. In het water groeien o.a. watergentiaan en waterdrieblad.
In 2007 is het park gerenoveerd in samenspraak met bewoners. Aanleiding was het ontbreken van een ruimtelijke relatie met de binnentuinen en een wijziging op het beheer.
Wilhelminapark

Ligging: Het Wilhelminapark ligt bij de Wilhelminaschool, hoek Hortensia-, Benders- en Boksdoornlaan.

Dit kleine parkje (0,77 ha) werd in 1959 aangelegd naar een ontwerp van dhr. C.P. Broerse. Ook hier is het de bedoeling ‘wonen’ en ‘natuur’ zo gunstig mogelijk met elkaar te verbinden. Uiteraard werd bij de aanleg ook aan de nabije school en de dagelijkse invloed van dit stukje inheems groen op de schooljeugd gedacht.

Park Spurgeonlaan

Ligging: Tussen de bebouwing van de Spurgeonlaan / Johan Calvijnlaan en de bermen van de Beneluxbaan.

Op een voormalig bouwterrein, waarbij het naastgelegen, traditionele plantsoen werd betrokken, werd in de tweede helft van de jaren 1990 een klein (ca. 1/2 ha) park met heemplanten aangelegd.

Bloemrijk grasland, ruige zomen, water- en oeverplanten met ouder bosplantsoen rond een waterloop met lange loopbrug geven vorm en inhoud aan waterberging en ecologische verbinding.

Beneluxbaan

Ligging: De midden- en zijbermen van de verkeersweg (de Beneluxbaan) en trambaan.

Het 11 ha grote gebied, dat bestaat uit schraalgrasland, is gedeeltelijk opnieuw aangelegd na de bouw van de sneltrambaan in 1990. De oorspronkelijke aanleg duurde van 1963 tot ’72. Het is vooral interessant in de omgeving van het viaduct Oudekerkerlaan.

Park Smeenklaan

Ligging: Achter het wijkcentrum ’t Pluspunt aan de Amsterdamseweg (tegenover de molen) en verscholen tussen bejaardenwoningen.

In het 0,2 ha grote park ligt een bloemrijk grasland, omzoomd door stinzenplanten en fraaie heemplanten in bordervorm. Het park is aangelegd in 1974.

Park Langerhuizen

Ligging: Heempark Langerhuizen – ook wel ‘Buffelbos’ geheten – ligt op een dijk achter het Ziekenhuis Amstelveen.

Op een oude veendijk werd in 1973 een bosschage van 1,2 ha aangelegd.

Park Langerhuizen heeft het karakter gekregen van een stinzenbos. Het vroege voorjaar is daarom ook de mooiste tijd voor een bezoek.
Groenelaan

Ligging: Tussen de bungalowbebouwing in de woonwijk Groenelaan en het ten oosten daarvan gelegen polderland langs de rivier de Amstel.

Deze brede en lange wandelstrook wordt gekenmerkt door een beplanting van bomen en struiken, waarin naast inheemse ook niet-inheemse soorten groeien. In de loop der jaren is een onderbegroeiing van allerlei bos- en stinzenplanten ontstaan.
Park Middenhoven

Ligging: Het heemgedeelte ligt in het westelijk deel van dit park, ten zuiden van ‘De Marskramer’ en ten noorden van de tramlijn. Ingang via voet-fietspad langs de tramlijn of via de voetgangersbrug vanaf ‘De Marskramer’.
Park Middenhoven werd aangelegd in 1987. Er zijn poelen met water- en moerasbegroeiingen, in de zomer kleurrijk door kattenstaart en moerasspirea.
Kringlooppark

Ligging: In het uiterste zuiden van de Westwijk, tussen Anna Blamanlaan en Simon Vestdijklaan.

In 1996 werd dit kleine (ca. 3/4 ha) park aangelegd. Hierbij werden grootschalig diverse steenmaterialen opnieuw verwerkt en zo hergebruikt tot stenige milieus. Zij vormen de groeiplaats voor een keur aan aantrekkelijke heemplanten in zowel esthetische als in ecologische combinaties. Deze stenige substraten zijn gecombineerd met een stinzenbos.

Het centraal gelegen bloemrijke grasveld is tevens bedoeld als speelweide voor de jeugd in de buurt.
Handweg/Kastanjelaan

Ligging: Bosstrook met aan de oostzijde bloemrijk grasland tussen spoorlijntje en Keizer Karelweg.

Het bos werd in 1960 aangelegd en heeft een onderbegroeiing van stinzenplanten. Door het bos loopt een smal paadje vanwaar het bos ‘van binnenuit’ kan worden verkend.

In 1991 werden tegen de oostflank van het bos bloemrijke graslanden aangelegd, die vanaf de Keizer Karelweg goed beleefd kunnen worden. De totale oppervlakte is ca. 4 ha
Bos en Vaartlaan

Ligging: Tegen de flank van de polderdijk langs het water van de oude Kalfjeslaan (gemeentegrens met Amsterdam), tussen de Beneluxbaan (sneltram!) en Rentmeesterlaan.

De ca. 1 ha grote bosstrook werd aangelegd in 1946 en 1975. In 1980 werd een smal wandelpad aangelegd en werden stinzenplanten als onderbegroeiing aangeplant.

Bosstrook en de ringsloot van de Kalfjeslaan zijn een onderdeel van het zgn. Ecologische Lint, een ecologische verbindingszone tussen het Nieuwendiep (Buiten IJ in Amsterdam) en het Amsterdamse Bos.

Oostelijke en Noordelijke Poeloever

Ligging: Deze oeverterreinen van de Amstelveense of Grote Poel liggen pal ten noordwesten en zuiden van het Raadhuis van Amstelveen, dat aan de Laan van Nieuwer-Amstel staat, aan de westkant van de oude dorpskern.

De Amstelveense Poel behoort met het naastgelegen Amsterdamse Bos tot een kerngebied van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De westelijke en zuidelijke oeverlanden van de Poel zijn natuurreservaat. Om de reservaatdelen te ontlasten, werden aan de oost- en noordzijde recreatievoorzieningen voor het publiek aangelegd, zoals zonneweiden.

Een wandelpad voert door alle terreinen rond de plas. Vanaf dit pad kan het unieke laagveenmoeras in al zijn facetten worden beleefd: een rijke flora en fauna in een ‘oud’ landschap. De oppervlakte van de oostelijke en noordelijke terreinen bedraagt ca. 2 1/2 ha en is aangelegd in 1970-’75 en 1985.

Faciliteiten