‘T Vogeleiland

lid

Lid

Nieuwe Meerlaan, 3
1182 DB Amstelveen
Noord-Holland
m.van.der.noort@amsterdam.nl
Website: http://www.amsterdamsebos.nl

Contactpersoon:
Manou van der Noort, tel: 020-5456115/06-29081633

Openingstijden:

De tuin is altijd open.

Ligging en bereikbaarheid:

Heemtuin Het Vogeleiland ligt in de westhoek van het Amsterdamse Bos, ingeklemd tussen de Geitenboerderij, de Parkeerplaats Groot Kinderbad en het beheerkantoor van het Amsterdamse Bos. Het Amsterdamse Bos zelf ligt tussen de luchthaven Schiphol en de gemeente Amstelveen.
Openbaar Vervoer: Bus 186 of 187 vanaf busstation Amstelveen richting Schiphol Plaza. Uitstappen bij de halte Ringvaartbrug. Lopen langs de ringvaart onder de A9 door, richting de geitenboerderij. De Nieuwe Meerlaan oversteken en bij de T-splitsing linksaf; direct daarna weer linksaf. Het Vogeleiland wordt met een paarse bebording aangegeven. Deze lijn rijdt niet na 18.00 uur in het weekend.

Toegang

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

‘T Vogeleiland

Het Vogeleiland maakt deel uit van het in de jaren ’30 ontworpen Amsterdamse Bos; het werd oorspronkelijk als vogelreservaat aangelegd. De in 1940 met veel zorg gerealiseerde tuin kent ook een zeer verborgen ligging, omgeven door water en ondoordringbare bosranden. Het eiland werd in de loop der jaren niet alleen een bijzonder vogelrijk gebied, maar ook een interessant terrein voor de liefhebbers van inheemse flora en insecten. In de jaren vijftig werden de omringende bomen van het Bos hoger en verdween het open karakter van het eiland. Hierdoor nam het aantal verschillende soorten vogels af. Vanaf 1957 tot in de zestiger jaren werd de tuin omgebouwd naar een verzorgde tuin waar geleidelijk aan honderden inheemse plantensoorten voorkwamen. Op het eiland liggen een veenpoel, verschillende graslanden en bermen, een rietland, dichte bosranden en struweel.
Begin jaren ’90 werd door bezuinigingen een ander beheer ingevoerd. Dit beheer was gericht op het in stand houden van de vegetaties in plaats van op het verzorgen van plantencollecties. Hierdoor werd het aantal kwetsbare soorten minder en de begroeiing ruiger.
Sinds de zomer van 2011 wordt het Vogeleiland onderhouden door een groep van inmiddels zo’n 16 vrijwilligers, die afwisselend komen werken op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend. Zij proberen het eiland weer zo uitnodigend te maken dat men er graag een omweg voor maakt en dat onze eigen boswachters er weer excursies kunnen geven.
De grotere werkzaamheden, als bijvoorbeeld het maaiwerk, worden door de groenmedewerkers van het bos uitgevoerd.

Faciliteiten

Ter hoogte van de Van Nijenrodeweg ligt aan de Bosbaanweg 5, 1182 DB te Amstelveen de Boswinkel. Het bezoekerscentrum is van dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.