Thijsse’s hof

lid

Lid

Mollaan, 4
2061 BD Bloemendaal
Noord-Holland
info@thijsseshof.nl
Website: http://www.thijsseshof.nl

dsc01696-dichtgegroeide-duinrel

Contactpersoon:
Johan Görtemöller, beheerder-hovenier, hovenier@thijsseshof.nl Tel. 023-5262700

Openingstijden:

Maart
Werkdagen: 9.00 – 16.00 uur
Zaterdagen en zondagen: 10.00 – 16:00

April t/m oktober
Werkdagen: 9.00 – 17.00 uur
Zaterdagen en zondagen: 10.00 – 16:00

November t/m februari
Werkdagen: 9.00 – 16.00 uur
Zaterdagen : 10.00 – 16:00
Zondagen en Maandagen: gesloten
Paas- en Pinkstermaandagen: open
Tussen kerst en nieuwjaarsdag: gesloten

Ligging en bereikbaarheid:

Thijsse’s Hof ligt in het Bloemendaalse Bos aan de westrand van Bloemendaal.

Parkeren:De Hof beschikt niet over een eigen parkeerterrein. Parkeren kunt u het beste in één van de rustige zijlanen in de omgeving van het Bloemendaalse Bos. De Mollaan zelf is te druk en heeft slechts zeer beperkt aantal parkeervakken, waarvan enkele wel dichtbij de ingang van de Hof.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Bloemendaal 15 min. lopen.

Fietsverhuur: NS-station Haarlem (5 km): 023-5317066.

Toegang

Toegang gratis.
U kunt vrijwillig geld geven ter plaatse om de Hof te ondersteunen.
De Hof is door de licht verharde paden begaanbaar voor mindervaliden met rollator of rolstoel en voor mensen met kinderwagen. Er zijn bankjes om uit te rusten. De Hof beschikt over een invalidentoilet in het nieuwe instructielokaal.

Honden

De Hof is niet toegankelijk voor honden, evenmin aangelijnde honden. Zie gedragsregels

Kinderen onder 12 jaar

Kleine kinderen onder twaalf jaar alleen onder toezicht welkom.

Thijsse’s hof

De Hof is een heemtuin voor natuur- en milieu-educatie. In deze tuin worden voor een breed publiek soorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in natuurlijke begroeiingen.

Thijsse’s Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P. Thijsse.

De bekende tuin- en landschapsarchitect L. Springer ontwierp vervolgens ‘De Hof’, ‘een geniaal ontwerp’, volgens Thijsse, dat nog steeds bijna geheel intact is.

Een andere bekende pionier op het gebied van de inheemse flora, Cees Sipkes zorgde voor de aanleg en de inrichting van Thijsse’s Hof. Zo ontstond in de loop van de jaren een ‘geleide wildernis’ met de kenmerkende flora van Zuid-Kennemerland.

Wat is er te vinden

Het grootste gedeelte van Thijsse’s Hof wordt ingenomen door opgaand duinbos van o.a. zomereik, beuk, hazelaar en eenstijlige meidoorn met een indrukwekkende ondergroei van stinzenplanten in het vroege voorjaar.
Soortenrijk duinstruweel is op verscheidene plekken aanwezig: duindoorn, kardinaalsmuts, liguster, vlier e.d. zorgen mede voor de rijke vogelstand.

Duingrasland met o.a. een duinrooshelling en duinheide geeft soorten als slangekruid, allerlei toortsen, ossetong, maar ook brem, gaspeldoorn en jeneverbes een groeikans.

Rond een fraai gelegen vijver met waterplanten en oeverbegroeiing vindt de bezoeker de begroeiing van vochtige duinvalleien, zoals rietorchis, grote ratelaar en poelruit.

Op een zgn. dennenheuvel groeit massaal de adelaarsvaren. In 1989 werd aan de westzijde van de vijver toch iets aan het oorspronkelijke ontwerp van L. Springer veranderd. Met als doel, meer ecologische en landschappelijke variatie te bereiken, werd daar een nieuwe duinvallei met natuurlijk reliëf, mooie overgangen en een pad, dat deels de indruk van een kleine ‘holle weg’ suggereert, aangelegd.
Er zijn ook meer ‘cultuurlijke’ elementen in de Hof aangelegd: in de buurt van het instructielokaal ligt een demonstratievijver, die in 1985 werd aangelegd om karakteristieke soorten van vochtige duinvalleien zoals parnassia en moeraswespenorchis van dichtbij te kunnen bekijken, en amfibieën te kunnen observeren.

Hier ligt ook nog een voorkweektuin, een (on)kruidakker en een klein heuveltje met zand uit de zeereep, waarop o.a. de blauwe zeedistel en de zeewinde een groeiplaats konden vinden.
In het zuiden van Thijsse’s Hof ligt een demonstratieborder, die al in Thijsses tijd als strook diende voor planten, die niet van nature thuishoren in de biotopen van Zuid-Kennemerland.

Faciliteiten

Rondleidingen op afspraak

Horeca

Naast de Hof is een kleine horecagelegenheid gevestigd in de voormalige tuinmanswoning van buitenplaats/landgoed Saxenburg. In de volksmond ook wel bekend als ’t Pannenkoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos. Vraag de hovenier naar de mogelijkheden voor combinatiebezoek bij een rondleiding.

Uiteraard zijn er in de dorpskern en de groene binnenduinrand nabij de Hof diverse andere horecagelegenheden, waar u na een bezoek in de Hof zelfstandig kunt neerstrijken.