Wijknatuurpark Heinistuin

Hervensedijk,
Den Bosch
Noord-Brabant
arimus@versatel.nl
Website: https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/natuurgebieden/kolom-2/heinis

Contactpersoon:

Openingstijden:

Ligging en bereikbaarheid:

Toegang

gratis

Wijknatuurpark Heinistuin

In mei 1985 is de werkgroep Heinistuin van de Natuurgroep Noord begonnen met het inrichten van een stuk natuurgebied, de Heinis. Door het gebied loopt de Heinisdijk. Dit is een restant van een lange winterdijk in het stroomgebied van de Maas. In het dijkgebied liggen op ca. 48 ha een aantal doorbraakwielen, agrarische gronden, een natuurreservaat beheerd door Stichting Het Noordbrabants Landschap en enige bebouwing.

In samenwerking met de bewoners van ’s-Hertogenbosch-Noord en ondersteund door de gemeente heeft de werkgroep 2,5 ha van het gebied dusdanig ingericht en beheerd dat er een optimale ontwikkeling van flora en fauna kan plaatsvinden.

Open water (doorbraakwiel het Putterswiel), spontaan wilgenstruweel, een rietmoerasje, beboste dijkhellingen, een meidoornhaag, berkenstruweel, open grasland en hooiland vormen ondertussen een rijk en afwisselend leefgebied voor planten en dieren.

Bovengenoemde werkgroep beheert het gebied voornamelijk als kleinschalig natuurterrein. In het beheer wordt d.m.v. gefaseerd maaien, een gunstig oeverbeheer en een natuurlijk bosbeleid, rekening gehouden met allerlei diersoorten.

Enige extra aandacht is er voor recreatieve mogelijkheden: zo werden vissteigers bij het Putterswiel gebouwd en werd een verhard pad dwars door het gebied aangelegd.

Faciliteiten