Inventariseert en beschrijft

Oase gidsen

1992 verscheen de eerste Oase Heemtuingids, een eenvoudig zwart/wit boekje, ‘huisvlijtproduct’ van Marianne van Lier en Willy Leufgen, bestaande uit 166 portretten van evenveel openbare heem- en natuurtuinen in Nederland en Vlaanderen. Hiervoor waren zij maandenlang – in 1990 + 1991 – door Nederland en Vlaanderen gereisd: vragend, zoekend, notities makend, fotograferend; een ware ontdekkingsreis op de fiets en met het O.V. De gids werd in het voorjaar van 1992 tijdens een drukbezocht weekend gepresenteerd in Thijsse’s Hof te Bloemendaal (de oudste heemtuin van Nederland). Dit Oase-weekend “Terug naar de bron” was tevens de opmaat voor regelmatige Oase-excursies naar een spectrum aan natuurrijke tuinen en parken in het hele land en daarbuiten. Het was het eerste gidsje in zijn aard, voorzag duidelijk in een behoefte en bleek dan ook al gauw uitverkocht te zijn (1000 ex.). Herdruk (nog eens 1000 ex.) was dus noodzakelijk.

In 2003 werd het hoogste tijd een nieuwe editie te publiceren: dankzij financiele ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een groep vrijwillige ‘ontdekkingsreizigers’ lukte het in dat jaar een volledig herziene, uitgebreide full-colour “Oasegids – Natuurijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen” aan een zeer geinteresseerd publiek in Eindhoven te presenteren. De gids werd samengesteld door Dymph Bakx en Wim Niemantsverdriet onder redactie van Marianne van Lier en Willy Leufgen. Deze gids (2000 ex.) is ondertussen ook al enige jaren uitverkocht. Naast foto’s bij elke tuin/park werd de gids ook uitgebreid met portretten van particuliere natuurrijke tuinen, buurtinitiatieven in die sfeer, tuinen van kwekerijen van inheemse planten en zaden e.d. (224 p.)

Oasegids 2003

In 2011 werd het tijd voor een digitale versie van deze mooie, maar uitverkochte papieren gids! De categorieen en locaties stemmen in grote lijnen nog overeen met de gids uit 2003, maar uiteraard kunnen we nu heel regelmatig alle mogelijke mutaties actueel toevoegen of verwijderen en zijn er veel meer mogelijkheden (actuele) foto’s toe te voegen. Daarnaast zullen links naar verwante tuinwebsites het aanbod voor de lezer verrijken. Samensteller van deze versie: Luc Stroman, Vaals, o.r.v. Marianne van Lier en Willy Leufgen.

Eind 2019 heeft de SNTP het onderhoud en de publicatie van de digitale heem- en natuurtuinengids overgenomen van de Stichting OASE.